Peagi kooli

Täna oli koolis uute mudilaste esinemisproov, et septembri esimese päeva avaaktus läheks libedamalt. Seda, kuidas lapsed esinesid, näeb igaüks ise ning üllatust rikkuma ei hakka, meeleolud aga koolis olid ootusärevad…

PILDID

Kihutame uue hooga!

Kihutame uue hooga!

Eile võis Klassilehelt lugeda “Maidla Sõnumitooja” artiklit selle kohta, et Maidla Kool alustab uuenenud direktori ja õpetajaskonnaga. FB viitel klõpsis meeldib nuppu kohe Helene Urva, kelles tekitas tõenäoliselt elevust uus loodusainete tehnika pH-, CO2- ning gaasilise hapniku sensoritega. Kuigi mina ei oska selles nii suurt rõõmu näha kui tema, rõõmustan ma veidikene siiski kaasa ning soovitan seda teha ka teistel. Sõnum on ju positiivne ning kui lapsed saavad targemaks kui vanemad, siis see ongi ju eesmärk!
Eesti keele õpetaja probleem pani mind küll kukalt sügama, sest ma olen suur Eesti fänn ning taunin kõike, mis kipub meie väikest iseolemist jalge alla talluma. Täna hommikul sain aga homsest tööle asuva direktori suust kinnituse –
kõik õpetajad on Maidla Koolile leitud!
Eriti uhked ollakse aga selle üle, et Maidla Koolis on nüüd tööl täiskohaga logopeed ning õpetaja Hedi, kes ennast mitme töö vahel ära jaotas, saab pühenduda 100% uuest õppeaastast alustavale 1. klassile.

Eestis on 19 inimest, kelle perekonnanimi on Teuli, seda on tõeliselt vähe, nii vähe, et tõenäoliselt pole enamus inimesi sellest nimest üldse kuulnud. Uljam on aga veel haruldasem, sest seda kannab siin riigis ainult 4 inimest. Nii olengi mina nagu Eesti maailma mõistes peaks olema – ma pean tegema kõik selleks, et mind märgatakse ning minuga arvestatakse. Kõik, kes on Maidla Kooliga seotud, teavad ja tunnevad mind, sest oma arvamust ei jäta ma kunagi välja ütlemata, kui midagi on väga halvasti . Vahel leian ka kiidusõnu, sest kõik ei saa ju kogu aeg halvasti olla ja ei ole ka!
Eelmine õppeaasta oli murranguline seetõttu, et minu arvates ei sobinud “raamatupidaja” iseloomuga inimene juhiks ning kogu kooli tegevus oli kreenis ühe “huvigrupi” poole. Nii juhtub, kui inimesed ei mõtle ise, vaid kuulavad ainult teisi. Minu eesmärk on alati tuua lapsevanemate ja otsustajateni võimalikult palju informatsiooni, et siis igaüks saaks ise seisukoha võtta. Nii see saab olema ka edaspidi.
Samamoodi kavatsen ma lapsevanemateni tuua nende laste tegemisi koolielust pildimaterjalina, kuid selleks peab saama Klassilehe kasutajaks. Piirangud on seatud ainult nendele, kes ei ole Maidla Kooliga seotud või kes halvustavad kooli või mind isiklikult.

Kõike eelpool öeldud aluseks tuues, võin ma kinnitada kõigile õpilastele ja lapsevanematele, et ma ei ole Maidla Kooli suhtes kunagi ükskõikne ning asun alati nõrgemate kaitseks välja. Ei saa kuidagi saaki, kui käsi mullaseks ei tee ning minu hinnangul on kõik tehtu olnud ülivajalik, et nüüd saaks uue hooga edasi minna. Loomulikult tuleb ka edaspidi eriarvamusi ning lahkhelisid, kuid niikaua kuni kõik otsused tehakse ühiselt ning kõikide seisukohti arvestades, võib minu poolt ainult kiidusõnu kuulda. Niipea, kui hakatakse jälle “turumuttide” moodi käituma, et valitakse omad lemmikud kellega arvestatakse, siis minu heakskiitu selline suhtumine kindlasti ei saa. Nii et kui keegi tuleb sinu ukse taha rääkima, et kui halb on Maidla Kool, uuri enne, et mida see inimene peale rääkimise veel teinud on, sest suuga tehakse suuri linnu, aga käega ei kärbsepesagi!

ULJAM TEULI
täiskohaga lapsevanem

Uuenenud Maidla Kool alustab õppeaastat

Lasteaed suvel

Maidla Kooli üheks suuremaks eeliseks on sealne keskkond: ilus koolimaja, palju ruumi mitmesugusteks õuesõppetegevusteks, õu, mida jagavad nii lasteaia- kui koolilapsed.

Maidla Kool alustab õppeaastat uuenenud sisuga – uuenenud on õppevahendid, valmimas on kooli uus arengukava, mis paneb paika lähima aja planeeritud uuendused, koolis alustab tööd mitu uut õpetajat ning augusti lõpus võtab Ruth Eliaselt direktorikohustused üles Meelike Abroi.

Kui eelmisel aastal alustas Maidla Kool verivärske lasteaiahoonega, siis selle suve
jooksul suuri ehitustöid mõisakompleksis tehtud ei ole. See aga ei tähenda, et kooli uuendamine ja parandamine oleks seisma jäänud. Vastupidi. Uus kooliaasta algab senisest kvaliteetsemate ja nüüdisaegsemate õppevahenditega – lisaks kooli arvutiklassile ning õpetajatele soetatud uutele arvutitele muretseti loodusainete õppimiseks kasutatavat tehnikat (pH-, CO2- ning gaasilise hapniku sensorid), dataprojektorid, aga ka huvikooli tegevuseks vajalikke instrumente ning seadmeid multimeediaklassile. Kokku investeeriti sellesse 27 720 eurot.

Last tuleb märgata

Suurimaks uuenduseks koolis on siiski õpetajaskond, alates direktorist, kes asub ametisse vahetult enne kooliaasta algust. Peale tema on Maidlas veel mitu uut õpetajat, kes hakkavad õpetama vene ja inglise keelt, lisaks võetakse ametisse logopeed. Praegu otsitakse veel matemaatika ja eesti keele õpetajat. Kui esimese koha täitmiseks on praeguseks soovi avaldanud kaks inimest, siis eesti keele õpetaja ametikoha täitmiseks käivad praegu usinad otsingud. “Eesti keel on kooli üks tähtsamaid õppeaineid ning kindlasti saab see koht ka täidetud – ehkki avaldusi sellele kohale pole esitatud, tahame uurida, kas Kiviõlisse ja Lüganusele, kus samuti eesti keele õpetajat otsitakse, on avaldusi laekunud. Kindlasti me inimese leiame, kasvõi enda tutvusringkonnast,” kinnitas Abroi, et just kaadriküsimuste lahendamine on saanud tema esimeseks ülesandeks Maidla koolis. “Õpetajaskond ongi kõige olulisem küsimus – kui töötajad on head, on õpilastel koolis parem ning vanemad on rahul,” lisas ta.
Abroi peabki koolis kõige olulisemaks lapsi. “”Märka õpilast” võiks olla meie moto,” ütleb ta ning leiab, et märkamist ja aitamist vajavad kõik, olgu nad siis õpiraskustega või vastupidi, väga andekad. Õpilasel peab olema koolis huvitav ning ta peab tundma, et saab koolis hakkama. Väikeses koolis nagu Maidla on selline asi võimalik.
Märgata ei tule aga mitte ainult lapsi, vaid ka vanemaid ning nende nägemuste ja ideedega tuleb arvestada nii palju kui see on võimalik. Nüüdki, kui valmimas on kooli arengukava, on vanemate aktiivne kaasarääkimine väga teretulnud ning Abroi leiab, et nende pakutud uuendustega tuleks kindlasti ka arvestada. Nii palju, kui seadusandlus ja võimalused lubavad. “Loomulikult ei saa me eirata hariduslikke määruseid ning õppekavadele pandud nõudeid, kuid need ettepanekud, mis on mõistlikud, saavad kõik rakendatud. Näiteks praegu on juba sisse kirjutatud ühiste õppeeksursioonide korraldamine,” tõi ta näite.
Kool peab olema avatud ka vanematele. Värske direktor leiab, et kui vanem soovib tulla tundi jälgima, siis peab talle selleks võimaluse andma. Koostöö erinevate huvigruppide vahel peab toimima ning see annab parima lahenduse.
“Selge on aga see, et muudatused ja uuendused koolis  ei tohi käia üleöö,” kinnitab Abroi, et haridusasutus peab olema stabiilne ja turvaline ning suured ja äkilised muudatused lükkavad selle kreeni. Seetõttu tuleb asju teha järk-järgult ja rahuliku tempoga.
Maidla Kool alustab oma uut õppeaastat sarnaselt eelmisele aastale, kui pärast suuri muudatusi lisandusid lasteasutus ning huvikoolitegevused. Ka sellel aastal alustab lisaks alus- ja põhihariduse andmisele tegevust huvikool, kus on laulustuudio ja jalgpallitreeningud. Uuendusena kaalutakse ka kandlemängu lülitamist huvikooli – algõppe saavad lasteaialapsed sealselt õpetajalt Pille Kekkilt, kes võiks kandlemängu neile ka huvikoolis õpetada.
“Kas see nimekiri võiks veel täieneda, oleneb paljuski ka uutest kooli tulevatest õpetajatest. Mina näiteks olen hariduselt saksa filoloog ning võiksin õpetada saksa keelt. Loodan, et ka teistel õpetajatel on tagavaraks midagi, mida võiks lastele lisaks tavalisele õppetööle pakkuda.
”Kui viimastel aastatel on koolis käivitunud kodutütarde tegevus, siis uus direktor näeks hea meelega, et aktiivselt hakkaksid toimetama ka noorkotkad.

Vanemad huvikooli

Suuremad uuendused peaks paika panema koostamisel olev kooli uus arengukava. Arengukava võtab üle need uuendused ja plaanid, mis olid sisse kirjutatud eelmisesse. Muuhulgas tähendab see, et jätkatakse liiklusõppega ning lastele jääb võimalus koolis hommikusööki süüa. Tuleb aga  ka uuendusi, millest olulisemad puudutavad vast just huvikooli, kuhu tahetakse lisaks lastele kaasata ka täiskasvanud. “Idee on selles, et kogu valla huvitegevust puudutav osa võiks koonduda ühe organisatsiooni alla ning see võiks olla huvikool,” ütles arengukava kokku pannud Ruth Elias. Sel juhul hõlmaks huvikool kõiki vanuserühmi ja tegevusi alustades beebikoolist kuni memmede laulukoorini välja. “See annaks võimaluse juhendajaid koolitada, ühtlustada neile esitatavaid nõudmisi ning toetada nende tegevust – neil oleks koht, kust abi küsida, samuti saaks seal suhelda ning kogemusi jagada.” Laias laastus  agab uus arengukava huvikooli neljaks suunaks: õpilaste tunnijärgsed tegevused,  muusika-, kunsti- ja spordisuund, kogu pere huvitegevus ning täiskasvanute huvitegevus. Perede huvitegevuse all peetakse silmas seda, et ajal, kui vanem toob lapse trenni või ringi, leiab ta kohapeal ka ise tegevust ning vastupidi – sellel ajal kui emmed-issid tantsu löövad, ei pea lapsed igavlema, vaid neile pakutakse  mitmesuguseid käelisi tegevusi. “Nii keraamika kui ka projektipõhisena koolis tegutsenud sõudmise puhul on vanemad uurinud, kas ka neil oleks võimalus midagi teha. Kasvõi sellesama tegevusega liituda. Ja miks ka mitte – määrav pole ju vanus, vaid tahe,” tõdes Elias. Uus arengukava on praegu koostamisel. Peagi tuleb selle avalikustamine, kus sellega saavad tutvuda ja oma ettepanekuid teha kõik valla elanikud.

ALLIKAS: Maidla Sõnumitooja

Loe edasi “Uuenenud Maidla Kool alustab õppeaastat”