Lojaalsus

Lojaalsus on väga hea asi ning seda hindavad kõik. See tähendab, et sa saad milleski kindel olla. Minuni on jõudunud sellised teated, et Maidla Kooli direktor Meelike Abroi on oma kooli juhtimisega jõudnud niikaugele, et lasi õpetajatel alla kirjutada “lojaalsuslepingule”. Ma ei tea selle dokumendi sisu, kuid selle eesmärk saab olla ainult ühene – vähendada koolist väljuva informatsiooni hulka. Kui alguses hakkas see pihta “õpitud abitusega”,  siis nüüd on jõudnud see oma tõelise olemuseni – informatsiooni varjamiseni.
Kui kooli direktoril on informatsiooni, et õpetajad jagavad delikaatseid isikuandmeid, siis peab ja pöörduma õiguskaitseorganite poole. Minu teada pole õpetajad seda kunagi teinud, küll on aga pööranud tähelepanu vigadele kooli juhtimises ning see on väga oluline aspekt millest peab kooliga seotud inimesi informeerima. Viimased kuud on näidanud, et Meelike Abroi ei hooli kehtestatud reeglitest ning püüab lapsevanemaid koolijuhtimisest võimalikult kaugel hoida. Juhin tähelepanu sellele, et iga inimese kohus on lõpetada võimalik õigusrikkumine võimalikult kiiresti. Minu kogemused näitavad, et Maidla Kooli juhtkonnale nende teatamisest ei pruugi kasu olla, sest on olnud juhuseid, kus kool õiguserikkumist ei näe ning seetõttu on vaja hinnangut väljastpoolt kooli. Sellise teate koostamine ei ole lojaalsuse rikkumine vaid õigluse jaluleseadmine ning koolil ei saa selle vastu etteheiteid olla. Soovitan kõikide oma tõenditega pöörduda koolipidaja poole, sest tema peab teadma kõikidest juhtumitest mis puudutavad kooli ning direktoril ei ole mingisugust õigust seda keelata. Iga inimene peab otsustama, kas lojaalsus Maidla Koolile on lojaalsus ainult direktorile või ka lastele ja lastevanematele!
See ei ole üleskutse, et andke mulle teada, kui märkate koolis õiguserikkumist. Mina ei ole õigusemõistja, kuid võin aidata vajadusel pöörduda õigete inimesteni. Ma ei ole kunagi inimese usaldust kuritarvitanud, kes soovib saada kaitset ebaõiglase kohtlemise eest ning luban, et ei tee seda ka edaspidi.

Uljam Teuli

Peaaegu miljonär

Mul on käsil vanade VHS kassettide äraviskamine, mis on juba aastaid oma aega oodanud. Mõtlesin, et enne võiks need läbi lapata ja vaadata, et mida huvitavat sealt ka leida võib. Täiesti juhuslikult oli ühe filmi lõppu jäänud alles saade “Kes tahab saada miljonäriks?”. Aasta on teadmata, kuid saate eetris olemise ajal ma seda inimest kindlasti ei tundnud, nüüd siis tean. Juhuseid ei ole olemas? (saate salvestus ei ole lõpuni peale jäänud, vaid lõpeb just õigel ajal)

30 päeva tõeni

Möödunud nädalaga sai ületatud ka see müstiline 30 päeva piir, mille jooksul lubas kool kõikidele küsimustele vastata. 12. veebruaril esitasin koolile lihtsa küsimuse, et miks ta ei pea ise oma kehtestatud reeglitest kinni.
Mulle on kogu aeg üritatud kaikaid kodaratesse loopida, sest ma pidavat liiga palju negatiivset kajastama. Tegelikult võivad minu tähelepanu osaliseks saada ainult need inimesed, kes tahavad ennast teadlikult minuga vastandada ja nad saavad kogu minu tähelepanu, sest ma arvan, et vaidluses selgub tõde.
2009. aastal, kui Klassileht sai alguse (tõsi, siis oli nimetus teine) oli minu eesmärgiks võimalikult palju jäädvustada laste tegevust koolis ja üritustel. Kuna mul oli olemas nii aeg kui ka võimalused, siis kõik jäid asjaga rahule. Rõõm oli lühike, sest peagi selgus, et minul on ka oma arvamused ning teiste soovitused neid enda teada hoida, ei lähe mulle üldse korda. Konflikt oli vältimatu, sest kui ma arvan, et mul on õigus, siis ilma võitluseta ma alla ei anna. Katse mind murda ei õnnestunud ning siis alustati kaigaste kodaratesse loopimisega. Tegelikult olid kõik katsed täiesti tulutud, sest ma ei olnud midagi valesti teinud.
Maidla Kooli direktori käskkiri 1-3/7 29.10.2013 mis on leitav kooli kodulehelt on üks nendest dokumentidest mis on minu vastu suunatud – keelata piltide ja videode avalikus internetiruumis avalikustamise. Selle seisukohani jõuti läbi hoolekogu enam kui poole aasta jooksul ning Meelike Abroi on inimene kes sellele dokumendile lõpuks alla kirjutas. Juhin tähelepanu sellele, et kõik hoolekogu ettepanekud on soovituslikud ning kohustused tulevad alles seaduses ettenähtud juhtudel. Minu puhul tuligi see seadusest tulenevalt, sest piltide eemaldamist soovis üks lapsevanem. Alates 2013. aasta sügisest on kõik fotod ja videod Klassilehelt peidetud, sest vastavalt Andmekaitse Inspektsiooni hinnangule, võib igaüks igal ajal oma lubaduse tagasi võtta ning nõuda fotode eemaldamist. Mul oli edaspidi lihtsam neid avalikult enam mitte näidata, kui hakata jälle aastate jooksul tehtud tööd peitma.
Minu küsimus seisnes selles, et miks kool lisaks riiklikele dokumentidele ja iseenda käskkirju eirab, postitades internetiavarustesse pilte ja videosid mis on kõigile nähtavad.
Tõsi, pärast minu päringut ei ole enam seda tehtud, kuid vastust sellele pole tulnud. Samuti ei ole ära koristatud ka varasemaid pilte mis on postitatud alates 2013. novembrist ning on vastuolus kooli enda põhimõtetega. Kool võiks ju lihtsalt tunnistada, et nad eksisid ning antud käskkiri on rohkem kahjuks kui kasuks, sest soovitud efekti ta nagunii ei andnud, kuid siis peaks tunnistama, et minul oli õigus.
Kahjuks otsustas Lüganuse volikogu oma vallavalitsuse lahti lasta just nüüd kui sai vallavanemale käidud olukorda selgitamas. Igatahes on valmimas dokument, kus on kirjas sündmused kronoloogilises järjekorras ning viitavad nendele vigadele, mis said umbusaldusavalduse allkirjade kogumise aluseks. Hetkel on kirjas 30 täisnime, kuid ilmselgelt on seda liiga vähe, sest kõik inimesed ei ole otseselt Maidla Kooliga seotud. Kui kellelgi on midagi sellele dokumendile olulist lisada, siis ootan fakte kuni reedeni. Samuti ootan toetust sellele, et Meelike Abroi on oma töös teinud andestamatuid vigu ning ei tohiks jätkata Maidla Kooli direktorina. Järgmine nädal saab dokument valda saadetud ning siis läheb müstilised 30 päeva jooksma, mil saabub tõde. Loodetavasti…

Süüdlane on leitud!

USA sõdurid infostendidega tutvumas

Kes on see kahjur, kes takistab Maidla Kooli tööd ja arengut? Rõõmustage, rahvas! Maidla Kooli direktor on selle rahvavaenlase üles leidnud!
Maidla Kooli direktori avaldus (kuhu vaja, kirjapilt muutmata):

Lüganuse vallavanem
Lüganuse Kooli direktor
Haridus- ja kultuurikomisjon
Maidla Kooli hoolekogu

 Minule teeb muret Lüganuse KK õpetaja ja Maidla Kooli hoolekogu liikme TIINA HEINLA viimase aja käitumine, mis takistab Maidla Kooli tööd ja arengut.

Ebapedagoogiline käitumine 18. veebruaril 2015, kus luges meie kooli õpetajate toas infostendi, mida nägi ja tunnistab meie kooli lapsevanem xxxxxxxxxxx ning mida tunnistas suuliselt meie töötaja xxxxxxxxxxxx, et teavitas T. Heinlat sellest, et tema Klassilehel olev kiri on õpetajate toa stendil.

WWW. Klassileht.ee

Suusõnaliselt olen teavitanud olukorrast kõiki, kellele on kiri suunatud.

U. Teuli tegevuse kohta saatsin avalduse vallavanemale.

Lugupidamisega

Meelike Abroi