Haljastuse hooldus Lüganuse vallas.

Lüganuse valla asula piirkondades on tee äärtes tehtud umbrohutõrjet kasutades mürke. Pikalt on näha mürgitatud ala Graniidi bussipeatuse juures nagu näha järgneval pildil.

Graniidi tänav 28. mai 2019

Umbrohutõrjeks on mürki kasutatud ka Maidla küla asula piirkonnas, kus mürgitatud on enam kui 3 meetri kõrguse viida alune ala. Iga lpool kõrval vohab rohi rahulikult edasi. Kas tõesti oli oht, et see muru piirab viida nähtavust?

Maidla 28.05.2019

Kõige arulagedam näide on Kiviõli linnas, kus on peetud vajalikuks mürgitada ca 10 meetri kõrguse laternaposti alune. Mismoodi on võimalik üldse selgitada selle posti ümbruse mürgitamist?

Kiviõli linn 28.05.2019

Tuues kõiki eelpool pildistatuid näiteid aluseks, soovin ma teada:

  1. Kes kasutab asula sisestel aladel haljasalade hoolduseks mürkaineid?
  2. Milliseid mürkaineid kasutatakse ning kui suures koguses. Samuti soovin teada nende kõrvalmõjusid ning kui suurt ohtu kujutab mürgi kasutamine nendele aedadele mis asuvad mürgitatud alade vahetusläheduses?
  3. Kas samasugust tõrjet on plaanis kasutada ka tulevikus ning miks ei kasutata alternatiivseid vahendeid nt niitmist?

Arvestades piirkonna niigi suurt saastatust, ei ole kindlasti ükski inimene, kes vähegi oma tervisest hoolib, huvitatud sellest lahendusest. Seda enam, et antud lahendust kasutatakse asula sisestel aladel kus on palju inimesi liikumas. Mürgitatud ala näeb igal juhul palju koledam välja, kui seal oleks kasvamas hein.

Uljam Teuli