Kevad tuleb mühinal

Eelmisel kevadel oli klassil väike väljasõit Vasknarva. Siis olid ilmad juba soojad ja jää läinud. Sellel aastal aga oli rohke vee ja jää vaatemäng Vasknarvas enneolematult võimas. Kuna jääminek kestab tavaliselt kõigest mõni päev, siis selleks et seda näha, peab õigeaegselt kohal olema.

Alloleval videol on näha, milline on jääminek Narva jõel ning miks on parem, kõik selle jää teelt ära koristada.

Kutse ümarlauale

Kolmapäeval, 21. aprillil kell 17.00 toimub Maidla Põhikooli saalis lastevanemate ÜMARLAUD, et arutada koolielu igapäevaseid küsimusi ja heita koos pilk  tulevikku.

OLETE OODATUD!

Liiklusõpetus 2. klassis

Liikluskasvatuse aluseks on ohutuse väärtustamine ning tähelepanu pööramine ohutusele igapäevases liikumises. Korralik käitumine peab kujunema harjumuseks. Õiget harjumust aitab kujundada positiivne eeskuju ja õpetamine.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 89; 08.03.2001.a. “Laste liikluseks ettevalmistamise kord” on liikluskasvatus lasteasutuse ja kooli õppe- ning kasvatustegevuse kohustuslik osa, mille käigus lapsed omandavad üldised teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks.
Lasteasutuse ja põhikooli esimeses astmes on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise, käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse koduümbruse liikluskeskkonnast.

Maidla Põhioolis on liiklusõpetus praegu õppeainena lausa tunniplaanis
2. ja 3. klassi õpilastele. Lõpptulemuseks on see, et õpilane, kes lõpetab 3. klassi ja sooritab edukalt liikluseksami, saab  jalgratturi tunnistuse. Kooli arengukavasse on kirjutatud ka see, et edaspidi saavad noored sooritada ka rollerijuhieksami ning põhikool on võimalik lausa lõpetada piiratud õigusega autojuhtimise loaga.

Täna käisin liiklusväljakul jalgratturite koolitust piilumas ja pildistamas. Õpilased said panna ennast proovile, kas talvel õpitud reeglid on ikka hästi selged. Õpetaja Kalle Lipp arvas, et tase on veel nõrk. Suuna osutamisel  ja tagasivaatel pidid rattad liiga hoogsalt vänderdama hakkama, mis on liiklussituatsioonis üsna ohtlik. Ka kalduti sageli vastassuunavööndisse.

Õnneks on veel aega harjutada!

PILDID

Liikluseeskiri on mõeldud laste kaitseks

Aprilli alguses märkas politseipatrull tehniliselt korrast ära rollerit, mille sõitjad tundusid väga noored poisid, lisaks puudus kaasreisijal kiiver. Politseid märgates hakkasid noored eest ära sõitma, hiljem jätsid oma sõiduriista maha ja panid jooksu. Hetkel kui politseinikud tahtsid rollerit politseiautosse tõsta, ilmusid ka kihutajad välja. Rollerijuht oli 13-aastane ja seaduse järgi ei oleks ta üldse tohtinud oma sõiduriistaga ringi sõita.

Meeldetuletuseks, et mopeedi ehk rollerit võib juhtida alates 14. eluaastast. 14-15-aastasel noorel peab olema kaasas vastav juhiluba. Rolleri juhtimiseks ei nõuta juhiluba alates 16. eluaastast, soovitab politsei siiski enne sõitma asumist õppida kõigil noortel selgeks liikluseeskiri ja sooritada mopeedijuhiloa eksam.

Liikluskäitumine esitab kõikidele liiklejatele kõrged nõudmised. Kui lapsed kipuvad neid nõudmisi unustama, siis lapsevanemad ei tohi seda teha. Liikluseeskirjaga ei ole ju nii, et täna peab neid täitma ja homme ei pea. Liikluseeskirja nõuded on mõeldud laste kaitseks mitte nende õiguste piiramiseks. Täiskasvanul lasub vastutus kaitsta oma lapsi, nende tervist ja seega tuleb tähelepanu pöörata sõiduoskusele ning kogemusele. Tihti näeme, kuidas lapsed kihutavad kaherattalisel sõiduvahendil küll sõiduteedel, küll sõeluvad autode vahel ja tekitavad liiklusohtlikke olukordi. Näitena võib tuua 5.aprilli juhtumi, kus Rakveres Vabaduse ja Lembitu tänava ristmikul parempööret sooritanud sõiduautole sõitis tagant otsa 9-aastane jalgrattur. Kiivrita jalgrattur kukkus ja sai peapõrutuse. Liiklusõnnetuse tagajärjel sõiduautole tekitatud vigastuste kahjude hüvitamine jääb nüüd kindlustuse ja noore jalgratturi vanemate kanda.

Eelmine näide tekitab küsimuse, kuidas on lapsevanem üleüldse nii noort last lubanud tänavale liiklema. Jalgrattaga võib sõita sõiduteel alates kümnendast eluaastast ning sel juhul peab kaasas olema jalgratturi juhiluba. Alla 10-aastased lapsed võivad sõita elukohas maja ümber või vastavalt tähistatud liiklusmärgiga õuealal, linnatänavatel või asulas võib sõita ainult täiskasvanud saatjaga.

Mopeedi juhiluba pole ohutuse garantii, seega peab lastele selgeks tegema, et liikudes kaherattalise sõiduvahendiga, peab olema tähelepanelik ning mitte ohustama ennast ega teisi. Iga sõidukijuht peab teadma liikluses kehtivaid norme, mõistmaks enda ja teiste nõudmisi.

Sirje Eirand

Allikas: Eesti Päevaleht

Uued ained tunniplaanis

Alles see oli, kui tunniplaani ilmus aine nimega “mutilask”, seda siis seostati mudilaskooriga, kuna need toimumise ajad kattusid. Nüüd sattus mulle kätte õpilaspäevik, milles on tegelikult palju rohkem erinevaid ainetunde, kui selleks üldse jaguks õpetajaid. Tundub, et viimaste koormus on kõvasti kasvanud…

Eelmise nädala esmaspäeval oli kolmandaks tunniks hõivanud enda alla väga intrigeeriv tegevus – “musiga”. Kuna see oli lahtiste uste nädalal, siis mul on tõsiselt kahju, et ei saanud sellest tunnist osa võtta ning sellest, et mis seal toimus, vaikib kangekaelselt ka osavõtja ise. Küll aga tean ma, et neljapäevased matemaatikatunnid on kergemad kui reedesed, sest need kirjutatakse d-tähega: “madem”, reedene “matem” on juba tunduvalt raskem.

Nüüd ma saan õpetaja Karmenist täiesti aru, et miks tunniplaan nii kiiresti muutub, et seda ei saa kodulehel reaalajas kajastada – tõenäoliselt on tegemist valikainetega, kus iga õplane koostab vastavalt oma vajadustele, tunniplaani ise – kes laseb mutte ja kes veedab kolmveerandtunni musiga 🙂

Kui tead veel tunde, mille olemasolust pole isegi pedagoogidel aimu, siis anna sellest kommentaariväljal teada!

Häid pühi!

Täna on pühapäev, mida lapsed alati ootavad. Miks? Eks ikka selle vahva munapüha pärast! Usun, et igas peres värvitakse mune ja pärast koksitakse neid 🙂
Tulgu teie pühademunad imelised ja olgu õnne koksimises!