Eesti 100 tamme

Eesti Vabariigi 100 juubeliaastal on plaanis rajada üle Eesti 100 tamme tammikuid. Need on kas pargid, alleed või tammesalud, kus kasvabki sada tamme.

Tamm on jõuline sümbol, mis räägib igikestvusest ja on tugevasti meie folklooriski juurdunud. Tammesid on istutatud ajaloosündmuste vääristamiseks, kuna tammel on pikk eluiga ja tammedega koos on tänagi meieni jõudnud lood ja legendid meie ajaloost. Miks mitte jätta ka endast märk oma riigi ajalukku ja istutada Eesti Vabariigi 100 juubeliks tammepuu.

Tõrude kogumise ja nendest ise istikute kasvatamine loob väga isikliku sideme oma maa ja loodusega – keskkonnaga, kus me iga päev elame ja tegutseme, sageli ise selle peale eraldi mõtlemata. Osaledes sõprade, klassi või perega Eesti 100 tamme parkide rajamises saame osa millestki suurest ja igikestvast, ühise väärika eesmärgi nimel.

Esialgse plaani kohaselt istutatakse igasse maakonda vähemalt üks tammik, ja seda koolinoorte ja omavalitsuste koostöös. Selleks on andnud nõusoleku igast maakonnast vähemalt üks kool ja omavalitsus. Abilisteks on kindlasti ka metsa spetsialistid RMK-st, Eesti Erametsaliidust ja Eesti Metsaseltsist.

2013. aasta sügisel alustavad koolilapsed tammetõrude korjamisega, et neist etteantud juhendite järgi 2018. aasta kevadeks noored istikud kasvatada, mida saaks ümber istutada sajandi tammikusse.  Parim aeg tammetõrude korjamiseks on peale esimesi öökülmasid. Seetõttu kutsume kõiki tõrusid korjama alates mihklipäevast, 29. septembrist.

Eesti Vabariigi 100 aasta juubeliks võiks neid tammikuid ka rohkem rajada – miks mitte kasvõi ühtekokku 100! Oleks vahva alustada ka oma suguvõsa või perekonna tammiku loomist just nüüd.

Kui soovid samuti tammikute rajamises osaleda, tuleks selleks saata e-kiri aadressil tammed@riigikantselei.ee. Samuti soovitame tutvuda juhenditega, ning samuti siin veebis leiduva infoga.

Kui soovid täpsemalt midagi arutada, oled oodatud ka Facebooki!

allikas: Eesti 100 tamme

Lastevanemate üldkoosolek tagantjärele

Sai eile üle nelja aasta jälle lastevanemate üldkoosolekust osa võetud ja tuli meelde, miks ma selliseid kogunemisi väldin.
Meelde jäi selline väide, kus toetuti oma eelmise aasta tegudel vallavolikogu otsustele. Tuletan siinkohal kõikidele lastevanematele meelde, et isegi mitte seadused ei ole kivisse raiutud ning kui teil tekib kahtlus nende õiguspärasuses, siis selle küsimuse lahendab kohus. Kuna vald ei pidanud vajalikuks minu märgukirjale vastata ning sellepärast ei ole ma ka nende otsustega tuttav, mis alusel jäeti hoolekogust välja lasteaia kõige suurema rühma esindaja, kuid peamine on see, et kõik otsused on vaieldavad! Selle võiks endale iga lapsevanem meelde jätta, mitte leppida paratamatusega.
Hoolekogule soovin jõudu ning soovitan eelmise aasta vigu vältida – bürokraatiat olgu poole vähem ning reaalseid tegusid rohkem! Vaadates hoolekogu eelmise aasta dokumente, siis nende paberite väljaprintimiseks peab väikese vihmametsa hävitama, samas kui lahtiste uste päevadest osavõtt, kooli arengukava küsimustele vastamine jpm ei jõudnud hoolekogu liikmete tegemiste nimekirja.
Jäi kõrvu veel direktori väide, et talle heidetakse ette tulemuste puudumist. Anname talle need 100 päeva nagu antakse ka valitsusele, enne kui hakkame kritiseerima. Mina igatahes olen lootusrikas, sest tegemist peab ju olema väga hea inimesega, kui ta ei meeldi nendele, kellele eelmine direktor meeldis!

Uljam Teuli
Lapsevanem, kelle koolitee ei ole rohtunud.

Särasilmad said liiklusaabitsa

Täna said Särasilmad kätte oma liiklusaabitsad. Aga toimus ka palju muud toredat. Õpilastel oli võimalus vestelda ohutu liiklemise teemadel, osaleda katsetel, lahendada ristsõna, süüa kommi ja mängida. Tublidele lastele jagati ka kingitusi. Kõik 1. klassi õpilased said kotti pista raamatu ja särava helkuri.

PILDID

Vanavanemate päev

TOREDAT VANAVANEMATE PÄEVA KÕIGILE!    

Septembrikuu teisel pühapäeval tähistatakse VANAVANEMATE PÄEVA. See riiklik tähtpäev on meile veel üsna uus, sest otsus selle tähistamiseks võeti Riigikogus vastu vaid mõned aastad tagasi- 21. jaanuaril 2010. aastal.

Vanavanemate päeva eesmärgiks on tänada ning avaldada austust vanavanematele laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ning armastuse eest. Tähtpäev aitab lastel saada teadlikumaks sellest, millist tugevust, teadmisi ja elutarkust vanavanemad pakkuda suudavad ning tihendab eri põlvkondade vahelist suhtlemist.

Maidla Kool – sügis 2013

Rahvusringhääling tegi selle koolinädala alguse puhul üleskutse, et kõikides sellel aastal alustavatest koolimajadest saadetakse neile pilt, millest nemad siis panevad kokku albumi.
Maidla Koolis alustab küll sellel aastal ainult 58 õpilast, mis on vähem kui varasematel aastatel, kuid seda olulisem on see ära märkida, et ka selline koolimaja on olemas. Minu saadetud pilti võib näha ülevalpool ning kui kellelgi on veel pilte, mida koolimajast võiks saata, siis saab seda teha aadressil fotoalbum@err.ee