Kiviõli I Keskkooli teated 31.08.2017

1. 1. septembril toimuvad pidulikud kooliaasta avaaktused:    

2.-12. klass kell 10.00     1. klassi vastuvõtt kell 12.00   2. Kiviõli I Keskkoolis õpib sel õppeaastal 335 õpilast.  

3. Meie kooli õpetajate hulka on lisandunud vene keele õpetaja Alena Fedotova ning loodusõpetuse, bioloogia ja geograafia õpetaja Andres Käosaar. Mõlemad hakkavad õpetama põhikooli õpilasi.  

4. 1. klassis alustab 26 õpilast ning klassijuhatajateks on Jaanika Merirand ja Ülle Lipp. Õppetöö 1. klassis toimub kahe õppetaja tihedas koostöös, õpilastest moodustatakse erinevaid õpigruppe ja seetõttu pole vajadust eristada kahte eraldi klassi. Lähtutakse üldõppe põhimõtetest.  

5. 10. klassis alustab 33 õpilast. Klassijuhataja Helena Kivestu.  

6. Gümnaasiumi hindamissüsteem on muutunud: Kohustuslike kursuste õppetulemuste hindamisel kasutatakse kuuepalliskaalat ja tähti A-F. Valikkursuste hindamisel kasutab kool arvestuslikku hindamist (Arv või MA). Uue süsteemi järgi hindamine puudutab alustavat 10. klassi. Täpsemalt saab uurida Kiviõli I keskkooli gümnaasiumi õppekavast 4.2 “Hindamise korraldus”  

7. Pikapäevarühma avaldusi ootame esimese õppenädala lõpuks, 8. septembriks. Eelisjärjekorras pääsevad rühma 1. klassi õpilased ja vabade kohtade olemasolul ka 2.-3. klassi lapsed.  

8. Õppepäeva ülesehitus sarnaneb maikuisele ehk päevas on üks pikem, 40-minutiline vahetund.  

9. 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:  1) I vaheaeg 21. oktoober 2017. a kuni 29. oktoober 2017. a;  2) II vaheaeg 23. detsember 2017. a kuni 7. jaanuar 2018. a;  3) III vaheaeg 24. veebruar 2018. a kuni 4. märts 2018. a;  4) IV vaheaeg 21. aprill 2018. a kuni 1. mai 2018. a;  5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2018. a kuni 31. august 2018. a.  

10. Tunniplaan on kooli kodulehel   11. Huviringid alustavad oktoobrist.   12. Rõõmus uudis on see, et meil on õppetöös sel õppeaastal kasutada 20 sülearvutit!   Peatse kohtumiseni!