Lüganuse valla elanike pöördumine

Ligi pool aastat tagasi liidetud vallad püüavad leida teed ühtsele hingamisele. Selle teekonna etteotsa said rahva valitud ja usaldatud isikud.  Praegune ja tulevane olukord vallas paneb aga muretsema ja kahtlema kodanike valitud isikute tegutsemis- ja otsustusvõimes.

2. mail toimunud umbusaldus vallavanemale Andrea Eichele ja volikogu esimehele Enno Vinnile on tekitanud olukorra, mis keskendub pigem võimuvõitlusele ja näpuga näitamisele kui kohalikku eluolu puudutavate toimemehhanismide ellurakendamisele.

Nördima paneb, et võitlust on alustanud seltskond inimesi, kes endise Lüganuse valla võimuesidajatena pidurdasid ühinemisläbirääkimiste protsessi. Olles avalikult, selgelt ja valjuhäälselt vastu valdade liitmisele, astuti väidetavalt rahva tungival soovil ja tahtel üldse ühinemisvankrilt maha. Ja kas nüüd siis, taas rahva tungival soovil, on peetud vajalikuks ise ühinenud valda juhtima hakata? Ehk oleks aeg vallaisadel silmad ja kõrvad avada ning tõeliselt aru saada oma inimeste soovidest. Endine Lüganuse vald näitas oma hirmu külvava juhtimisstiiliga “võimekust ja oskust” kogukonnaga suhelda ning oma inimestega “arvestada”.

Etteheidetele umbusaldatud vallajuhtidele mitte ausa ja läbipaistva ning oskuslikult kallutatud valitsemise kohta vastatakse samaväärsega – kui mitte mitu korda hullemaga.

Jääb mulje, et praegused võimupöörde tegijad ei mõista ise ka, ille või kelle jaoks on kohalik omavalitsus.

Kõva häälega rääkida, et eelarve vastuvõtmine esimese lugemisega on vastuvõetamatu, tekitab küsimuse, kus viibisid sellel ajal opositsiooni liikmed. Meile teadaolevatel andmetel ei tulnud eelarvet puudutavale volikogu istungile ükski vastasleeri esindaja. Ei mõista siinkohal selle istungi boikoteerimise tagamaad ega eesmärki. Pigem näitab selline käitumine ükskõiksust valla käekäigu suhtes. Opositsioon ei ole valla juhtimisele vastu töötamine , vaid adekvaatsete ja õigustatud hinnangute andmine. Rahulolematuse korral tuleb seisukohta kõva häälega väljendada ja selle eest seista, mitte solvuda ja nähtamatuks jääda. Selleks teid volikokku valitud sai. Alati on võimalus otsuseid vaidlustada ja tore oleks, kui seda tehakse õigel ajal, mitte ei hoita salarelva endal varrukas. Olukorra hägustamiseks näidatakse probleeme endiste vallajuhtide vigadena, kuid tegelikult kaob sinna sekka nende “vigade” väärtus. Mõistusega inimene saab aru, et pigem pole opositsioon siinkohal oma tööd teinud. Seda tõestab ka fakt, et kõigil volikogu liikmetel on õigus, lausa kohustus istungi materjalidega tutvuda ja eeltööd teha.

Hilinenult eelarveprobleemi ja laguneva hurtsiku otsustuskorras müümise teema tõstatamine osutab otsitud vigadele ja näitab urgitsemist, et ehk jääb midagi hammaste vahele, mida enda huvides võimule pürgides ära kasutada.

Me mõistaksime umbusalduse tõsisust, kui tegu oleks raske kuriteoga või vallale kahjulike otsuste vastuvõtmisega. Kuid kui üks kuur taksitab ja pidurdab valla üldist arengut, siis niin ei jää muud üle kui ainult volikogu liikmete pädevuses kahelda.

Ebaoluliste probleemide tõstatamise kaudu võimule saamine tõendab, põhjendatult usalduse puudust uute juhtide vastu. Kahju on nendest valijatest, kelle haavatavust on ära kasutatud positsiooni saavutamiseks. Toimiva valla tööks on vaja usaldust. Kodanike usaldust. Usalduse aluse loovad juhid. Edu selle saavutamisel, sest meie arvates on uued juhid selle igati maha mänginud.

Leiame, et poliitmängudel ja võimuvõitlusel ei peaks olema Lüganuse vallas ruumi, ja me soovime endise vallavõimu ennnistamist.

 

Lugupidamisega 200 Lüganuse valla kodanikku.

Kiviõli I Keskkooli teated 28.05.2018

1. Maakondlikel kergejõustiku meistrivõistlustel  osalesid edukalt:  Nino Gadila palliviskes I koht ja kaugushüppes II koht.  Melani Mägi palliviskes III koht. Edvin Molotov palliviskes III koht ja kaugushüppes II koht. Teatejooksus saavutas meie kooli võistkond koosseisus Edvin Molotov, Andi Dmitrijev, Tanel Maalma ja Kert Jaanus Lipp III koha.  Oleme väga uhked!   2. Püssi seeriajooksu Uljaste etapil saavutas oma vanuseklassis III koha Jelizaveta Komalova. Kiidame!   3. Taekwando võistlustel esinesid taas edukalt Reigo Eskel, Nikas Kardava, Stefani Nikolajeva, Markus Salmus, Marissa Mirontšik. Kiitus ja pai!   4. Sügav kummardus ja südamlik tänu Unistuste jooksu korraldajatele, appi tulnud vabatahtlikele ja loomulikult ka osalejatele!    5. Täname kõiki Kiviõli linna päeval esinenud õpilasi ja õpetajaid ning nende juhendajaid!    6. Neljapäeval, 31. mail toimub projektipäev, et valmistada ette juba sel laupäeval, 2. juunil toimuvat ülelinnalist üritust Loomefest 2018. Koguneme kell 9.00 aulas, seejärel jätkub tegevus töörühmades.

7. Kooliaasta lõpp meie koolis: • 28. mail kell 12.25 aulas 9. klassi lõpukell; • 31. mail kell 9.00 projektipäev; • 2. juunil Loomefest; • 4. juunil tuhamäepäev; • 5.-7. juuni õuesõppepäevad; • 8. juuni kooliaastat lõpetav aktus.   8. 15. mail toimus meie kooli õpilasesinduse I üldkoosolek, mille raames korraldatud töötubades mõtisklesid õpilased erinevate teemade üle. Siin on mõttetöö tulemused:    Kuidas õpilasesindus oleks kättesaadavam? • Anonüümne tagasisideraamat, mille abil kaasatakse õpilased koolielu edendamisse; • kodulehele rohkem infot ÕE kohta; • seintel info/infostend; • MUREKAS; • rohkem raadiost ÕE infot jagada; • aktiivne FB leht.   Kuidas tunnustada meie kooli õpilasi? • Õpetajate suusõnaline tunnustamine kooliaasta lõpus; • kooliellu panustanud õpilaste tunnustamine; • tunnustada ka väljaspool kooli aktiivselt tegutsevaid õpilasi; • tulemuste kogumine arhiivi (muuseumisse); • pidu kiitukirjaga lõpetanud õpilastele; • töögrupp, kes on orienteeritud tublide inimeste märkamisele koolis.   Milliseid sündmuseid võiks koolis korraldada? • Heategude päev; • õpilaspäevad (tudengipäevade stiilis); • muusikali korraldamine; • keelega seotud sündmused – kutsuda välismaalasi, teha koostööd vene kooliga; • talendivõistlus; • grillfest; • ühisrattasõit; • ööjalka; • kokandusalane võistlus; • stiilinädal; • meme päev;  • KOOSTÖÖ TEISTE KOOLIDEGA.   Kiviõli I Keskkooli õpilaste mured • 1 kuu enne suvevaheaega suurendatakse tööde mahtu, võrreldes ülejäänud kooliaastaga; • õpetajate eelarvamused õpilaste osas; • õpetajate puudumised võiksid olla juba aegsasti Stuudiumis nähtaval; • õpetajad peaksid hindamisjuhendist kinni pidama; • õpetajad teevad uusi kontrolltöid, kuid vanad on veel parandamata; • Stuudiumis on üleliigset infot ehk siis see, et inimese postkasti tuleb teade, mis temasse ei puutu; • koolitoit – liiga palju suppe, morss võiks tagasi tulla, juuksekarvad toidu sees.     Mahedat tegutsemist!

Kiviõli I Keskkooli teated 25.05.2018

1. Eelmisel neljapäeval korraldasid 7. klassi õpilased oma loovtöö raames klassidevahelise jalgpallimatši.  Tulemused: I koht 9. klass; II koht 7. klass ja III koht 8. klass. Aitäh korraldajatele!  

2. Meie kooli 1.b klassi õpilased osalesid Lüganuse koolis toimunud loodusmängul, kus saavutati tubli III koht. Hurraa!  

3. 26. mail toimuva Unistuste jooksu korraldusmeeskond ootab väga appi vabatahtlikke! Andke teada FB-lehel oleva sündmuse kaudu (Unistuste jooks) või võtke ühendust Cristen Mahhoniniga (FB sõnumi kaudu; e-kirja teel: cmahhonin@gmail.com)

4. Kooliaasta lõpp meie koolis: •

26. mail Kiviõli linna päev – esinevad ka meie kooli õpilased; •

28. mail kell 12.25 aulas 9. klassi lõpukell; •

2. juunil Loomefest; •

4. juunil tuhamäepäev; •

5.-7. juuni õuesõppepäevad; •

8. juuni kooliaastat lõpetav aktus.  

Muhedat nädalat!

Kiviõli I Keskkooli teated 14.05.2018

1. 14. – 18. maini toimub meie koolis avatud uste nädal. Ootame külla!  

  2. Meie kooli õpilasesindus ootab teisipäeval, 15. mail kell 13.20 kõiki 7.- 12. klassi õpilasi aulasse tähistama KIK ÕE 20. aastapäeva.

  3. 26. mail toimub taas Unistuste jooks. Start kell 10.00, põhidistantsi pikkus 3 km. Osalustasu 2 eurot. Tegemist on heategevusüritusega, raha kogutakse Kiviõli I keskkooli hoovi mänguväljaku komplekteerimiseks. Lisainfo ja eelregistreerimise link FB-s.

  4. Tallinna Draamateatri arvustustevõistlusel osales juba mitmendat aastat ka meie kooli õpilane Christofer Kivipalu. Christoferi tunnustati teatrifänni eripreemiaga ning toodi esile tema teatriarmastust ja loomingulisust. Oleme uhked!   5. 18. mail toimub Kiviõli linnas ajalooline seiklusmäng. Täpsem info FBs ja kooli stendil.   Muhedat suvesooja nädalat!

Kiviõli I Keskkooli teated 07.05.2018

1. Rahvusvahelistel taekwondo võistlustel Dublinis saavutasid meie kooli õpilased kõrgeid kohti: Stefani Nikolajeva 1. koht, Nikas Kardava 1. koht, Reigo Eskel 2. koht ning Markus Salmus 3. koht. Oleme uhked!

2. Helju Jürsi nimelisel lauluvõistlusel laulsid end kõrgetele kohtadele järgmised meie kooli õpilased:

• 7 – 9 a. vanuserühmas I koht Adeele Tammeoja, II koht Karola Kolpakov;
• 10 – 12 a. I koht Kuldar Konsap, III koht Raul Pärtna;
• 13 – 15 a. I koht Mirtel Põdra, II koht Isabel – Mary Roos, III-IV koht Teona Berget ja Emma Vassiljev.

Hurraa! Oleme uhked!

3. 14. – 18. maini toimub meie koolis avatud uste nädal. Ootame kõiki huvilisi tutvuma meie kooliga. Võimalik registreeruda õpilasvarjuks! Rohkem infot KIKi ja ÕE FB lehel.

4. Meie kooli õpilasesindus korraldab ÕE üldkoosoleku, millel osalema oodatakse kõiki 7.- 12. klassi õpilasi. Kellaaeg täpsustamisel. Ole kohal!

5. Sel reedel, 11. mail kell 18.00 toimub Kiviõli rahvamajas emadepäeva kontsert. Kontserdiproovid K ja R kell 10.00

Mahedat nädalat!