Lüganuse valla elanike pöördumine

Ligi pool aastat tagasi liidetud vallad püüavad leida teed ühtsele hingamisele. Selle teekonna etteotsa said rahva valitud ja usaldatud isikud.  Praegune ja tulevane olukord vallas paneb aga muretsema ja kahtlema kodanike valitud isikute tegutsemis- ja otsustusvõimes.

2. mail toimunud umbusaldus vallavanemale Andrea Eichele ja volikogu esimehele Enno Vinnile on tekitanud olukorra, mis keskendub pigem võimuvõitlusele ja näpuga näitamisele kui kohalikku eluolu puudutavate toimemehhanismide ellurakendamisele.

Nördima paneb, et võitlust on alustanud seltskond inimesi, kes endise Lüganuse valla võimuesidajatena pidurdasid ühinemisläbirääkimiste protsessi. Olles avalikult, selgelt ja valjuhäälselt vastu valdade liitmisele, astuti väidetavalt rahva tungival soovil ja tahtel üldse ühinemisvankrilt maha. Ja kas nüüd siis, taas rahva tungival soovil, on peetud vajalikuks ise ühinenud valda juhtima hakata? Ehk oleks aeg vallaisadel silmad ja kõrvad avada ning tõeliselt aru saada oma inimeste soovidest. Endine Lüganuse vald näitas oma hirmu külvava juhtimisstiiliga “võimekust ja oskust” kogukonnaga suhelda ning oma inimestega “arvestada”.

Etteheidetele umbusaldatud vallajuhtidele mitte ausa ja läbipaistva ning oskuslikult kallutatud valitsemise kohta vastatakse samaväärsega – kui mitte mitu korda hullemaga.

Jääb mulje, et praegused võimupöörde tegijad ei mõista ise ka, ille või kelle jaoks on kohalik omavalitsus.

Kõva häälega rääkida, et eelarve vastuvõtmine esimese lugemisega on vastuvõetamatu, tekitab küsimuse, kus viibisid sellel ajal opositsiooni liikmed. Meile teadaolevatel andmetel ei tulnud eelarvet puudutavale volikogu istungile ükski vastasleeri esindaja. Ei mõista siinkohal selle istungi boikoteerimise tagamaad ega eesmärki. Pigem näitab selline käitumine ükskõiksust valla käekäigu suhtes. Opositsioon ei ole valla juhtimisele vastu töötamine , vaid adekvaatsete ja õigustatud hinnangute andmine. Rahulolematuse korral tuleb seisukohta kõva häälega väljendada ja selle eest seista, mitte solvuda ja nähtamatuks jääda. Selleks teid volikokku valitud sai. Alati on võimalus otsuseid vaidlustada ja tore oleks, kui seda tehakse õigel ajal, mitte ei hoita salarelva endal varrukas. Olukorra hägustamiseks näidatakse probleeme endiste vallajuhtide vigadena, kuid tegelikult kaob sinna sekka nende “vigade” väärtus. Mõistusega inimene saab aru, et pigem pole opositsioon siinkohal oma tööd teinud. Seda tõestab ka fakt, et kõigil volikogu liikmetel on õigus, lausa kohustus istungi materjalidega tutvuda ja eeltööd teha.

Hilinenult eelarveprobleemi ja laguneva hurtsiku otsustuskorras müümise teema tõstatamine osutab otsitud vigadele ja näitab urgitsemist, et ehk jääb midagi hammaste vahele, mida enda huvides võimule pürgides ära kasutada.

Me mõistaksime umbusalduse tõsisust, kui tegu oleks raske kuriteoga või vallale kahjulike otsuste vastuvõtmisega. Kuid kui üks kuur taksitab ja pidurdab valla üldist arengut, siis niin ei jää muud üle kui ainult volikogu liikmete pädevuses kahelda.

Ebaoluliste probleemide tõstatamise kaudu võimule saamine tõendab, põhjendatult usalduse puudust uute juhtide vastu. Kahju on nendest valijatest, kelle haavatavust on ära kasutatud positsiooni saavutamiseks. Toimiva valla tööks on vaja usaldust. Kodanike usaldust. Usalduse aluse loovad juhid. Edu selle saavutamisel, sest meie arvates on uued juhid selle igati maha mänginud.

Leiame, et poliitmängudel ja võimuvõitlusel ei peaks olema Lüganuse vallas ruumi, ja me soovime endise vallavõimu ennnistamist.

 

Lugupidamisega 200 Lüganuse valla kodanikku.