Mkool

Selleaastasel üritusel Garage48 tuldi välja lahendusega, kuidas e-kooli saaks kasutada mobiiltelefonis. Nimeks sai projekt mkool. E-kooli omanik, oli sellest ideest huvitatud ning loodetavasti kujuneb sellest ka midagi välja.
Hetkel on näha demos lihtne kasutajaliides:

Sisselogimisaken eeldab parooli olemasolu, kuigi on olemas ka registreerimise nupp, eeldan ma, et see on liigne ning registreerimine tuleks ikka jätta arvutipõhisele lahendusele, sest kes see viitsib ikka pikka ankeeti mobiilis täita.

Avaleht on soliidse kujundusega – kõik olulised asjad on ühe kliki kaugusel. Kasutajaliides on ilus ja mugav.

Kõikide ainete viimane hinne on vaikimisi näha ning iga aine hindeid saab veel eraldi vaadata. Kui selle hinde juurde tekiks veel ka kuupäev, siis ei oleks vaja enam kaugemates menüüdes kolada ka.

Endasi menüüsse sisenedes on võimalik näha, mille eest ja millal on konkreetne hinne saanud.

Kodutööde valik viib küll menüüsse, kus on ainete kaupa kirjas, et millistel ainetel on kodutööd määratud, kuid millegipärast ei ole viimast kodutööd joonistatud aine nime alla, nagu seda on tehtud hinnetega. Operatiivsuse mõttes võiks olla viimane kodutöö koos kuupäevaga ka aine nime all, kui tahan pikemat nimekirja näha, siis sisenen sügavamasse menüüsse, nagu seda on tehtud hinnetega.

Täpsem ülevaade kodutöödest on näha menüüsse sisenedes, kuupäevade kaupa. Loodetavasti tuleb siia ka linnuke, et tehtud kodutöid enam ei näidata, või siis oleks valik, et näita kõike, või näita tegemata. Mobiili ekraan ei kannata priiskamist ja kui mul on vaja valida sobivate alt, siis peaks näha olema ainult vajalik.

Ma ei tea, kui palju õpilane soovib oma puudumistega kursis olla, sest see vist on rohkem lastevanemate teema, kuid sama olulise asja alla käivad ka märkused, nii et need võiksid ka olla kuidagi ära mahutatud sama menüüpunkti alla.  Võib ka eraldi menüüpunkt olla, kuid see teema ei ole õpilase jaoks kindlasti nii aktuaalne kui lapsevanemale. Ja kuna rakendus lähtub õpilase vajadusi silmas pidades, siis mahuksid märkused ka siia kuidagi kindlasti ära.

Tunniplaan on loodud Google Calendar veebipõhisele rakendusele. Kuna e-koolil on olemas oma tunniplaani rakendus, siis selle kasutamiseks peaks igaüks omale kalendri looma ning seda täitma hakkama. Kindlasti ei ole see ka kuigi mugav mobiilis kasutada, sest kasutajaliides on tehtud ikka arvutit silmas pidades. Ma saan aru, et see on idee tasandil, kuid antud juhul, peaks ühine kasutajakujundus jätkuma kõikides menüüpunktides ning see viimane asi on kontekstist täiesti välja rebitud.

Oleks vaja samasugust paremale poole kulgevat menüüd, mis annab valiku nädalapäevadele, siis tundidele ja lõpuks klassidele või õpetajaja nimedele koos telefoninumbriga, et saaksid vajadusel talle kiiresti helistada ja rääkida milles asi, et sa veel tunnis ei ole. Kuna tegemist on ju ikkagi mobiilrakendusega, siis peaks arvestama see ka kasutatavaid võimalusi.

Üldiselt aga väga hea idee ning kui selle eest nüüd eraldi raha küsima ei hakata, siis leiab kindlasti kasutamist. Kuna e-koolil on nagunii suured plaanid areneda õpilaspäevikust millekski suuremaks, siis mobiilne rakendus võiks ja peakski olema üks suund, kuhu tasub edasi vaadata, sest mobiiltelefon on sisuliselt igal õpilasel taskus, aga arvutit neil tõenäoliselt kaasas ei ole. Ja kindlasti tuleb lähtuda ka sellest, et ei maksa nüüd iPhone peale seda rakendust ainuüksi teha, sest kui paljud meist siis ikka nii rikkad on, et käivad koolis ja lehvitavad oma 500 euroste ja kallimate telefonidega!

Lähemalt saab arengutega tutvuda kodulehel mkool.ee ja Facebookis.