Ruth Elias – kahekümne tunniga koolidirektoriks

Kui Ruth Elias aprillis oma sünnipäevaroose vastu võttis, ei teadnud ta ette, mida esimesel septembril teeb. Just 20 tundi oli tal aega otsustamiseks, kas võtta pakutud koht vastu või mitte.
Maidla ei olnud küll võõras koht, kuid Tartumaalt siia tulles säilis väike värin hinges, sest mis oli nende uste taga, oli võõras. 18-aastane kogemus haridusrindel andis aga kindlust toime tulla ka kõige võimatumate missioonidega.
Maidla Kooli juhi koht on aga just selline väljakutse, mida ei saa vastu võtta igaüks, sest kõike tuleb otsast alustada. Hetkel puudub koolil hoolekogu. 20. septembril tuleb see meeskond kokku panna, kes annab kooli dokumentidele lastevanematepoolse hinnangu ning seejärel saab lõpuks edasi minna. Dokumente, mis on vaja alles kokku panna, on palju ning need kõik peavad üksteist täiendama, mis on nagu pusle kokkupanek.
Kiitva hinnangu saab ka meeskond, kellega koos peab töötama, samuti seni tehtud töö on direktori arvates väga hea. Kuigi viimasel õppeaastal jäi 10 % õpilastest suvetööle ning seda numbrit tuleks kindlasti vähendada, on direktori soov, et kooliõpilastel oleksid üheksanda klassi lõpus kõik uksed valla. Seda soovi toetavad tulemused, mis on keskmisest veidi paremad. Kõik otsused arutatakse üheskoos läbi ning toeks on ka asutuse eelmised juhid Aita Kivistik ja Ingrid Härm. Kindlasti palus direktor ära märkida ka Karmen Tõnnissoni nime, sest tema on just üks sellistest õpetajatest, kelle pärast lapsevanemad tahavad oma lapsi Maidla Kooli panna.
Uurisin, et kuidas peaks kool elama, kas rohkem sissepoole või väljapoole. Direktori seisukoht on, et kõik head asjad peavad ka koolist välja minema, kuid halvad asjad peaksid jääma majaseinte vahele nagu ka perekonnas asjad käivad. Samas nõustus ta, et ka halbadest asjadest tuleb rääkida, mitte maha vaikida, kuid siis juba “pere” keskel.
Kuigi koolihoone juba ise on väärtus omaette, ei saa Maidla Kool siiski toimida kuidagi ilma selle toetava koolipereta ning kohaliku kogukonnata. Sellepärast pani direktor lastevanematele südamele, et tema seisab kooli eest, kuid ei saa seda teha üksinda, vaid ikka kõik üheskoos.

“Tundke oma laste tegemiste vastu huvi ning tema uksed on igaühele alati avatud, kui peaks olema mure, milles tema saab kuidagi abiks olla. Kool on õpilaste jaoks, õpilase töö on õppimine, ja püüame õpetajatega teha õppimise nende jaoks huvitavaks, et nad tahaks iga päev tulla kooli, et midagi uut teada saada.”

Koolis käis Uljam Teuli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.