8. märts – vastlapäev

VIDEO

Vastlad on selleks aastaks möödas. Järgnevalt saame lugeda nende laste arvamust, kes eile Kiviõli tuhamäel kelgutamas käisid.

****

MIRJAM:

Me käisime Kiviõlis tuhamäel kelgutamas. Seal oli väga lahe! Ma kukkusin kogu aeg – ka see oli tegelikult lahe! Me olime mäel umbes tund aega. Pärast tulime kooli tagasi ja sõime kukleid ja jõime teed.

ENDEL:

Ma käisin eile Kiviõlis.  Seal kõndisin tuhamäe tippu ja sõitsin Markoga mitu korda alla. Tegelikult päris alla ei jõudnudki, sest keerasime  kelgult kummuli. Siis tuli buss ja sõitsime kooli juurde tagasi.

MARTTI:

Ma käisin tuhamäel. Lasksin mäest alla ja 2 korda põrutasin vastu puud ja uperkuuti. Siis tulime kooli tagasi ja sõin vastlakuklit.

LIIS:

Käisime eile Kiviõli tuhamäel. Võtsin kaasa pepuka, aga vahel sõitsin  koos Eveliniga kelgul.. Pepu oli pärast sinine 🙂

Sõitsime ka Mirjami ja Atsiga võidu. Meie võitsime.  Minule sõitis Marko B otsa ja ma kukkusin kõhuli. Kui ma mäest alla kihutasin, tuli kõik lumi mulle näkku! Kui kooli jõudsime, saime kuklit ja teed.

ATS:

Mulle meeldis tuhamäel väga! Tore oli teistega koos mäest alla lasta. Saime ikka väga suure hoo sisse. Ma kukkusin mõnikord poolel mäel kelgult maha. Koolis jõime teed ja sõime kuklit.

EVELIN:

Eile käisime kelgutamas. Oli väga lõbus! Pärast läksime vastlakuklit sööma ja teed jooma. Kui ma olin koju jõudnud, siis tulid Liis ja Anna minu juurde mängima. Kui sõbrad ära läksid, siis hakkasin mina õppima. Õhtul tulid meile külalised naistepäeva pidama.

PILDID

Mkool

Selleaastasel üritusel Garage48 tuldi välja lahendusega, kuidas e-kooli saaks kasutada mobiiltelefonis. Nimeks sai projekt mkool. E-kooli omanik, oli sellest ideest huvitatud ning loodetavasti kujuneb sellest ka midagi välja.
Hetkel on näha demos lihtne kasutajaliides:

Sisselogimisaken eeldab parooli olemasolu, kuigi on olemas ka registreerimise nupp, eeldan ma, et see on liigne ning registreerimine tuleks ikka jätta arvutipõhisele lahendusele, sest kes see viitsib ikka pikka ankeeti mobiilis täita.

Avaleht on soliidse kujundusega – kõik olulised asjad on ühe kliki kaugusel. Kasutajaliides on ilus ja mugav.

Kõikide ainete viimane hinne on vaikimisi näha ning iga aine hindeid saab veel eraldi vaadata. Kui selle hinde juurde tekiks veel ka kuupäev, siis ei oleks vaja enam kaugemates menüüdes kolada ka.

Endasi menüüsse sisenedes on võimalik näha, mille eest ja millal on konkreetne hinne saanud.

Kodutööde valik viib küll menüüsse, kus on ainete kaupa kirjas, et millistel ainetel on kodutööd määratud, kuid millegipärast ei ole viimast kodutööd joonistatud aine nime alla, nagu seda on tehtud hinnetega. Operatiivsuse mõttes võiks olla viimane kodutöö koos kuupäevaga ka aine nime all, kui tahan pikemat nimekirja näha, siis sisenen sügavamasse menüüsse, nagu seda on tehtud hinnetega.

Täpsem ülevaade kodutöödest on näha menüüsse sisenedes, kuupäevade kaupa. Loodetavasti tuleb siia ka linnuke, et tehtud kodutöid enam ei näidata, või siis oleks valik, et näita kõike, või näita tegemata. Mobiili ekraan ei kannata priiskamist ja kui mul on vaja valida sobivate alt, siis peaks näha olema ainult vajalik.

Ma ei tea, kui palju õpilane soovib oma puudumistega kursis olla, sest see vist on rohkem lastevanemate teema, kuid sama olulise asja alla käivad ka märkused, nii et need võiksid ka olla kuidagi ära mahutatud sama menüüpunkti alla.  Võib ka eraldi menüüpunkt olla, kuid see teema ei ole õpilase jaoks kindlasti nii aktuaalne kui lapsevanemale. Ja kuna rakendus lähtub õpilase vajadusi silmas pidades, siis mahuksid märkused ka siia kuidagi kindlasti ära.

Tunniplaan on loodud Google Calendar veebipõhisele rakendusele. Kuna e-koolil on olemas oma tunniplaani rakendus, siis selle kasutamiseks peaks igaüks omale kalendri looma ning seda täitma hakkama. Kindlasti ei ole see ka kuigi mugav mobiilis kasutada, sest kasutajaliides on tehtud ikka arvutit silmas pidades. Ma saan aru, et see on idee tasandil, kuid antud juhul, peaks ühine kasutajakujundus jätkuma kõikides menüüpunktides ning see viimane asi on kontekstist täiesti välja rebitud.

Oleks vaja samasugust paremale poole kulgevat menüüd, mis annab valiku nädalapäevadele, siis tundidele ja lõpuks klassidele või õpetajaja nimedele koos telefoninumbriga, et saaksid vajadusel talle kiiresti helistada ja rääkida milles asi, et sa veel tunnis ei ole. Kuna tegemist on ju ikkagi mobiilrakendusega, siis peaks arvestama see ka kasutatavaid võimalusi.

Üldiselt aga väga hea idee ning kui selle eest nüüd eraldi raha küsima ei hakata, siis leiab kindlasti kasutamist. Kuna e-koolil on nagunii suured plaanid areneda õpilaspäevikust millekski suuremaks, siis mobiilne rakendus võiks ja peakski olema üks suund, kuhu tasub edasi vaadata, sest mobiiltelefon on sisuliselt igal õpilasel taskus, aga arvutit neil tõenäoliselt kaasas ei ole. Ja kindlasti tuleb lähtuda ka sellest, et ei maksa nüüd iPhone peale seda rakendust ainuüksi teha, sest kui paljud meist siis ikka nii rikkad on, et käivad koolis ja lehvitavad oma 500 euroste ja kallimate telefonidega!

Lähemalt saab arengutega tutvuda kodulehel mkool.ee ja Facebookis.

 

 

Elektrilabor

3. kl teise poolaasta loodusõpetuse teemad on läinud kuidagi füüsikalisteks :). Paar nädalat tagasi tegime tutvust magnetitemaailmaga. Kusjuures mulle kui õpetajale sai selgeks, et magnet ei tõmba mitte ainult metalle, vaid ka ÕPILASI :). Nii suurt huvi loodusteaduse vastu pole ma veel enne kohanud… 16 kätt haarasid üksteise võidu magnetite järele…

Eile ja täna  tegelesime elektriga. Lapsed said ise kokku panna vooluringi ja teavad nüüd, et elekter tekib elektronide korrapärase liikumise tõttu 🙂 Tunnid neil teemadel möödusid väga kiiresti. Alati polegi vaja iPadi lastele anda… piisab magnetist, patareist, juhtmetest, pirnist, lülitist  ja avastamisrõõmu jätkub kauemaks! Seda kõike tõestab ka see, et meie katsete kandikuid käivad uudistamas ka teiste klasside lapsed 🙂  Õpetajale teeb aga see kõik suurt rõõmu!

PILDID

Kas valvekaamera on klassis vajalik?

Maidla Põhikooli seintel ripuvad kaamerad juba pikemat aega. Välisterritooriumi valvavad nad juba minule teadmata ajast ning sees on olnud juba teist õppeaastat.
Vaidluste ennetamiseks ja korra säilitamiseks said valvekaamerad ka osad õppeklassid. Paigaldamisega olid sellel ajal arvatavasti kõik lapsevanemad nõus. Küll, aga ei küsitud arvamust nende lastevanemate käest, kelle lapsed käisid algklassides ning kuhu kaameraid ei paigaldatud ning samuti ei saanud teada mida võivad arvata kaameratest need lapsevanemad, kelle võsud alles olid kooliteed hiljem alustamas.
Nüüd on Andmekaitse Inspektsioon tulnud välja seisukohaga õppeklassides olevate kaamerate kohta:

Videovalvet koolides tuleks võimalusel vältida.
 
Andmekaitse Inspektsioon on asunud seisukohale, et klassides ei ole videojälgimine põhjendatud. Kooli ümbruses, fuajees ja koridorides võib videovalve teenida vaid turvalisuse eesmärki.
Inspektsioon, olles viinud läbi põhjaliku eesmärkide ja vajaduste analüüsi, leiab, et klassiruumidesse kaamerate paigaldamine on tavaolukorras ülemäärane. Tundides toimuva üle on kontrolli võimalik teostada õpetajal ja kui tarvis, saab vahetunniks lukustada klassiukse. Selline lahendus on videojärelevalvega võrreldes märksa vähem õppurite ja õpetaja eraelu puutumatust riivav abinõu.
Kooli teistes ruumides võib videovalve kasutamine olla lubatav, kui esineb reaalne oht seal liikuvate inimeste turvalisusele ja muude vahenditega turvalisust tagada ei ole võimalik. Riietusruumidesse, tualettruumidesse ja teistesse kõrgendatud privaatsust nõudvatesse paikadesse kaamera paigaldamine lubatav ei ole.
Muudeks eesmärkideks kui turvalisus, võib kaameraid kasutada vaid jälgitavate nõusolekul, alaealiste puhul on selleks reeglina lapsevanem. Turvakaalutlused on isikute ja vara kaitse, selle all ei saa mõista heakorda või koolikohustusest kinnipidamist.
Inspektsioon rõhutab, et igasugune jälgimine riivab inimeste eraelu, mistõttu peab niisugune tegevus olema alati seaduslik, vajalik ja proportsionaalne taotletava eesmärgi suhtes. Valikute tegemisel peaks eelistama alati lahendust, mille kasutamine riivab isiku eraelu puutumatust vähimal määral.
Andmekaitse Inspektsioon lõpetas järelevalvemenetluse Ääsmäe Põhikooli suhtes. Ääsmäe Põhikooli kinnitusel on nüüdseks viidud jälgimisseadmestiku kasutamine kooskõlla andmekaitse põhimõtetega.
Parimat soovides,
Stiina Liivrand
Andmekaitse Inspektsiooni nõunik
627 41 34
55 666 000
 

Arvestades seda, et kaamerate paigaldamise ajal, oligi jutt just sellest, et jälgida õpilaste tegevust, siis tekib mitmeid küsimusi, millele ühest vastust ei ole. Arvestades seda, et kool on väga väga ettevaatlik igasuguste avalikustamiste suhtes (erinevalt paljudest teistest koolidest, peitis ta oma õpilaste nimed ja pildid parooli taha), on see tema poolt väga julge samm, sest piisab ainult ühest lapsevanemast ja ühest kohtulahendist, kui see investeering muutub kasutuks.

Teistmoodi sporditunnid

Kaks nädalat tagasi pidi Erki Nool külastama Maidla Põhikooli, et siin läbi viia kehalise kasvatuse tund. Kahjuks aga tuli ilmataat vahele ning andis lastele kahenädalase puhkuse õppetööst. Seoses sellega lükkus ka edasi üritus “Teistmoodi sporditunnid”.
Veebruarikuu viimasel päeval  leidis olümpiavõitja tee koolini. Kohtumisel lastega tutvustas ta oma varustust ja teadmisi sellelt spordialalt. Igaüks sai meeneks ka autogrammi. Allolevat fotomaterjali jagas meiega õpetaja Hedi.

PILDID