Raamatukogupäevad

Lüganuse valla dokumendiregistris on registreeritud 17.oktoobril 2014 dokument 17-1.1/61 “Töölepingu muutmine”, mille sisu ei ole lihtsurelikele nähtav, kuid väidetavalt tõstab see Püssi Kultuurimaja juhataja palka, sest tehtud töö on ju märkimisväärne. Mina küll ei investeeriks inimesse, kelle saavutused piirduvad Facebookis iseenda postituste jagamisega, kuid eks mul ongi veidi kõrgemad nõudmised.
Antud postitus aga ei ole seotud üldse sellega, et kellegi palka tõsteti vaid pigem üleskutsega tõsta ka teiste nende inimeste palka, kelle saavutused ei paista majaseinte vahelt välja. Esimesena tulevad meelde kohe raamatukogupäevad “Kohtume raamatukogus“, mis toimusid 10 päeva jooksul üle Eesti. Lüganuse vallas on 5 raamatukogu kes saavad eelarvest raha:

Püssi raamatukogu 12850 €
Lüganuse raamatukogu 9325 €
Varja raamatukogu 5810 €
Maidla raamatukogu 11090 €
Soonurme raamatkogu 10710 €
*Summa kokku 2014. aastal:  49785 €

Aasta-aastalt räägime me, kuidas lapsed ei loe enam raamatuid ning sellega seoses väheneb ka nende väljendamisoskus, sest kui informatsioon ei ole kiiresti hoomatav, siis ei hakka sellesse keegi süvenemagi. Sügis ongi just selline aastaaeg, kus saab inimesed toaseinte vahele ning parim aeg tähelepanu juhtida võimalusele, haarata kätte raamat. Lüganuse valla viis raamatukogu suudavad kamba peale ca 50 000 € aastaeelarvega välja tulla ainult ühe sündmusega – pargijooksuga lastele.  Kuna antud sündmus ei ole ka kusagil välja reklaamitud, siis tõenäoliselt läksid sellena kirja suvalised lapsed kes millalgi kusagil läbi pargi jooksid.

Minu üleskutse ongi tõsta mitte ainult kõige saamatumate inimeste palka, vaid rõhuda üleüldisele palgatõusule kõikide sektorites, kes on suutnud oma tööd teha nii, et sellest mingisugust jälge maha ei jää. Tavaliselt tasustab sellist tööd küll ainult luure, kuid vabalt võib samasugused lepingutingimused sätestada ka omavalitsus. Lüganuse valla raamatukogude töö vastab sellistele tingimustele suurepäraselt!