Hüvasti, õpetaja Jaanika!

lassileht ei ole pidanud siiani ühegi õpetajaga hüvasti jätma, nüüd on see aeg käes!

Õpetaja Jaanika on koos Jutulindudega olnud igal pool kaasas juba algusest peale. Selle aasta 2. septembril, aga oli esimese klassi esimene tund ka ühtlasi õpetaja Jaanika esimene tund. Kahjuks kestsid need kunstitunnid ainult 1. veerandi…

Fakt on see, et igaüks ei suuda lastega tegeleda niimoodi, et nad tuleksid sinuga kaasa, kuulaksid sind ja samas peaksid ka sinust lugu. Klassileht on püüdnud oma piltide ja videodega tuua kõikide inimesteni seda, mis koolis toimub ning väga paljud minu tuttavad on aru saanud, et see töö seal ei ole kerge. Seda raskem on lahkuda inimesest, kes sai oma tööga väga hästi hakkama ning Maidla Põhikool jääb ilma millestki sellisest, mida ta kogu aeg otsib, kuid ei märganudki, et lasi selle ise käest! Õnnitlused Kiviõli I Keskkoolile ning ma olen kindel, et kaugel ei ole aeg, kui me tuleme kõik sulle sinna järele!

Uljam Teuli

VIDEO

3 Replies to “Hüvasti, õpetaja Jaanika!”

  1. Tere, Klassilehe lugeja!
    Maidla koolis töötan pikapäevarühma õpetajana ikka edasi. Mind näeb esmaspäevast- neljapäevani kella 12.30-16.00. Nüüd teeme vahvaid asju seal :).

  2. Enam kui kaks aastat on möödunud sellest postitusest ning alles nüüd hakkavad minuni jõudma need üksikasjad, miks õpetaja Jaanika ära läks. Siis ei julgenud mulle keegi midagi rääkida, sest kardeti tõenäoliselt, et ma võtan tuld. Kui ma just kellelegi lubadust pole andnud, siis loomulikult poleks ma neid fakte ka enda teada jätnud.
    Igatahes video mis ma tegin on just õige sõnumiga, kuigi sellel ajal ma ei teadnud, kes õpetaja Jaanika vastu sõdis. Nüüd tean!

  3. Tore teada, kuid minu sõnum on see, et algklassides peaks olema stabiilsus, mitte vahetuma õpetajad, kellest igaühel on oma õpetamisstiil. See ei tule kellelegi kasuks…

    Loodetavasti ma eksin, esitades selliseid tulevikuväljavaateid, kuid mis siis, kui ei eksi…?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.