Ärkamise aeg!

KIK-i sõber 2019

Viis aastat on suhteliselt pikk aeg ning viis aastat pole keegi minust sisuliselt midagi kuulnud. Miks? Sellepärast et ma olen olnud olukorraga rahul. Tundub, et praegused võimulolijad ei ole rahul sellega, et keegi Uljam Teuli on saanud rahulikult oma elu elada.
Kõik need lapsevanemad kes räägivad, et lapsi ei tohi poliitikasse kaasata ning oma veendumuste eest seista, elavad unenäos, kus neil ei ole tulnud midagi taluda.
2015. aasta 7. jaanuaril, kohe pärast koolivaheaja lõppu, toimusid Maidla Koolis kehalise kasvatuse tunnid õues, kui riiklik ilmateenistus näitas õues tuulekülma -20 kraadi. Kooli direktor Meelike Abroi vilistas selle peale, kui ma lapsevanemana sellele tähelepanu juhtisin https://teuli.net/?p=7699
Sai pöördutud igale poole – politseisse, tervisekaitsesse, kohalikku omavalitsusse, Haridusministeeriumisse ning sellel ajal sattusid minu lapsed koolis tagakiusamise ohvriteks…
Tänane Lüganuse valla vallavanem oli ka siis Lüganuse valla vallavanem Viktor Rauam, kes vastas mulle 22. aprillil (!!!) et viivad koolis läbi teenistusliku järelvalve. Järelvalve tulemusi mulle kunagi ei saadetud, kuid arvestades seda, et Maidla Kooli direktor kui ka kehalise kasvatuse õpetaja teevad rõõmsalt oma tööd edasi, siis võib oletada, et kõik oli hästi.
Kogu selle sündmuse lahendamiseks kulus mitu kuud ning nüüd ütleb Viktor Rauam nädal pärast Enno Vinni kaebust tsiteerides Põhjaranniku 4. detsembri artikklit:

Küsimusele, kas koolijuhi karistamine võib tähendadatema ametist vabastamist, vastas vallavanem, et ta ei välista midagi, kuid pole valmis enne otsuse tegemist sellel teemal spekuleerima. Vallavalitsus saatis materjali hinnangu saamiseks ka õiguskantslerile. Karistuse määramiseks seda otsust ootama ei hakata.

Õiguskantslerile saadetud kirjas küsib Viktor Rauam:

“Käesolevaga palume Teie hinnangut kujunenud olukorrale. Kas ja milliseid seadusi on koolijuhi poolt eiratud?”

Vallavanem isegi ei tea, kas direktor on millegi vastu eksinud, kuid otsus tuleb ära teha. Ma saan aru, et nende otsustajate poolehoid on Maidla Koolile, kust on õpetajad põgenenud nagu katku eest, õpilased tulevad vasakult ja paremalt, kõnnivad sellest koolist mööda, sõidavad bussidega, et jõuda Kiviõli I Keskkooli ning vaatamata sellele, hoitakse Meelike Abroi kindlalt oma kohal, sest tema on tunduvalt parem poliitik kui Heidi Uustalu. Umbes samasugune nagu Enno Vinni, kes vahetab erakondasid selleks, et ikka pildis püsida, aga veendumused õigest ja valest puuduvad.

Mina olen aga homme hommikul kaameraga Lüganuse Vallavalitsuse ees ning teen seda mida oskan kõige paremini – jäädvustan tänast, et see oleks meeles ka homme!

Uljam Teuli
KIK-i sõber 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.