Kumb Uljam on uljam ehk isa ja poja ühistegevus.

Madis Uljam Teuli 05.12.2019 Lüganuse vallamaja ees Kiviõli I Keskkooli lipuga
foto: Uljam Teuli

04. detsembril kell 13:14 sain oma lapselt sõnumi :“Diret üritatakse vallandada”
Esialgu ma ei võtnud seda informatsiooni väga tõsiselt, kuni 14:09 ilmus Stuudiumisse mis on kooli ametlik infokanal laste ja lastevanematega klassijuhataja teade:

Tere, head lapsevanemad!
Pean kahjuks teatama, et koolis on murettekitav ja ärev aeg.
Homme on valla volikogus kooli direktori Heidi Uustalu mahahääletamine. Ilmselt see läheb läbi, sest volikogu poliitiline jõud on seda otsust toetav. Räägitakse, et uueks koolijuhiks tahetakse kinnitada Maidla direktor Meelike Abroi. Seoses kõige sellega kutsus õpilasomavalitsus õpilasi, õpetajaid kell 8.00-ks vallavalitsuse ette protesti avaldama. Meie oleme direktori tööga väga rahul, alles ta tunnistati vabariigi parimaks koolijuhiks.
Palun, kel võimalik, kes soovib Heidi Uustalule toetust avaldada, tulge homme koos lapsega, koos perega selle otsuse vastuseisu näitama.
Kui te ei saa ise tulla, siis kirjutage mulle siia, kes lastest võib minuga homme kaasa tulla sellele toetusüritusele. Praegu on väga oluline kogukonna toetus, kogukonna ühtsus ja jõud.
Õppetöö algab homme kell 9.00 või 10.00.
Palun kirjutage, avaldage arvamust siin!

Lugupidamisega
õpetaja /nimi kustutatud/

Siis oli olukord hoopis teine.

Kell 14:52 kirjutas õpetaja kirja mis oli mõeldud kõikidele kooli lastevanematele:

Lp Kiviõli I Keskkooli õpilaste vanemad!

Oleme otsustanud avaldada toetust meie kooli direktor Heidi Uustalule ning koguneme homme hommikul kell 8 Lüganuse vallavalitsuse ette.
Kui Te pole nõus, et Teie laps meeleavaldusel osaleb, andke sellest teada oma lapse klassijuhatajale ja laps saab jääda kooli. Õppetöö algab 2. või 3. tunnist.
Kõik lapsevanemad, kel soov toetust avaldada ja võimalus meeleavaldusel osaleda, on samuti oodatud.
Toetusallkirjade kogumist alustame juhul, kui vallavalitsuse istungil otsustatakse meie kooli direktor ametist kõrvaldada.

Ma olen oma teadetes nii täpne sellepärast, et lapsevanemate teavitamise ja otsuse vastuvõtmise vahele jäi 20 tundi.
Kell 16:26 avaldas Rauno Põld Stuudiumis ajakirjaniku Gerli Romanoviši loal täisversiooni artiklist: “Reforminoorte koosolek võib maksta koolijuhile töö

See oli esimene teade selle kohta, milles koolidirektorit Heidi Uustalu süüdistatakse. Vallandamisotsuseni oli jäänud vähem kui 18 tundi.

Rikkumist ei olnud arutanud hoolekogu ega vallavalitsus, lapsevanemaid keegi ei teavitanud. Kogu tegevus käis põranda all. Vallavanem Viktor Rauam poleks tõenäoliselt julgenud isegi välja tulla oma otsust teatavaks tegema kui poleks olnud ERRi ajakirjanikku kes teda juhendas ja julgustas oma ametiülesandeid täitma ning rahvaga suhtlema. Muidugi hea loo saamise nimel, aga ikkagi – miks valida vallavanemaks inimene, kes ei ole aru saanud, et tema on seal juht ainult sellepärast, et asju paremaks muuta, mitte halvemaks teha?! Lapsi mõnitades asus ta vallamajast välja ning väitis, et õues kaks tundi tuule käes seistes +3 kraadise temperatuuriga oli lastel ikka parem kui koolitunnis olla:

Lüganuse Vallavalitsuse pressiteade reg nr 14-1/2557

Vähem tähelepanuväärne ei ole ka mitte see, et kaks päeva varem saadeti vallavalitsuse poolt õiguskantslerile kiri seisukoha saamiseks, kus oli ka lause:
“Käesolevaga palume Teie hinnangut kujunenud olukorrale. Kas ja milliseid seaduseid on koolijuhi poolt eiratud?”

Vastust sellele kirjale ära ei oodatud vaid tehti otsus ning kirjutati valmis pressiteade, kuigi vallavalitsus tunnistab ise oma kirjas, et ta ei tea mille vastu koolijuht on eksinud.

Avalikus dokumendiregistris on leitav ka Heidi Uustalu seletuskiri ning sotsiaalmeedias on leitav Getter-Sandra Lipu selgitus toimunud ürituse kohta.

05.12.2019 toimus Kiviõli I Keskkoolis lastevanemate koosolek, kuhu olid kutsustud ka vallavalitsuse liikmed: Inno Naur, Viktor Rauam, Svetlana Kuzmina, Julia Kiskonen, Aare Priimägi ning kaebuse esitanud volikogu liige Enno Vinni, kellest julges kohale tulla ainult Inno Naur. Videot koosolekust võib näha siit.

Kinnitati üheselt, et tegemist ei ole poliitiliselt ajendatud otsusega vaid viiati korduvatele rikkumistele (mis on ka pressiteates ära toodud). Kuna meil on tegemist õigusriigiga, siis on karistused aeguvad ning väärteo aegumise tähtajaks on seatud kaks aastat. Nii et kui tegemist on väärteoga, siis peaks olema tuua näiteid mis on vähem kui kahe aasta tagused. Väidetavalt on olemas ka rohkem kui ühe lapsevanema avaldus selle kohta, et teda häiris antud üritus. Pean kahjuks tõdema, et kaks kuni kolm häält ei kaalu kuidagi üles seda mis on praeguse otsuse vastu.

Vallavalitsuse hilisemad selgitused on ka täiesti arusaamatud:
TV3 Seitsmestele uudistele 06.12.2019 ütles haridusnõunik Aare Priimägi:

“See on vallavalitsuse otsus. Niipalju kui mina tean, seda tagasi ei võeta. See tähendab, et selle protsessiga minnakse lõpuni. Ja ma ütlen veelkord, et Heidi Uustalu kui koolijuht on üks, Heidi Uustalu kui poliitik ja sealjuures koolijuht, on hoopis midagi muud ja kogu see laste peal välja elatav olukord on tegemist ikka sellega, et poliitika segunes koolieluga. Et koolijuht ei suutnud neid hoida nii lahus nagu peaks. Kahjuks.

Veerand õpetajatest lubas lahkuda:

” Kui nad nüüd tõesti peaksid lahkuma, siis noh kõigepealt on muidugi võimalus, kokku leppida ma loodan, et nad siiski õppeaasta lõpuni on, see annab natukene aega juurde. Teine on see, et meil on ju veel kaks suhteliselt normaalse suurusega kooli, kus on ka õpetajad. Võibolla annab midagi asendada, aga ma olen päris veendunud et kui õpetajad hakkavad minema ja võibolla ka mõned lapsed vahetavad kooli, siis see kuluuriline potsensiaal mis seal oli, see kaob ära.”

Valla haridusnõunik isegi ei muretse selle pärast, kuidas saaks õpetajaid koolis hoida vaid otsib neile juba praegu asendust. Kas tahate öelda, et ma ei peaks muretsema sellise avalduse pärast ning arvama, et valla haridusnõunik teeb oma tööd hästi? Minu arvates ei oska ta oma tööd üldse teha!

7. detsembri Põhjarannikus väidab Viktor Rauam, et oleks pidanud Heidi Uustalu juba ammu vallandama:

“See olukord annab signaali, et seda oleks pidanud tegema ammu. Ühe inimese ülemvõim on viinud selleni, mis toimub. Kui temal on õigus ja vabadus keerata asja nii, nagu ta tahab, kui tal on võimalus kaasata lapsi ja lastevanemaid, hirmutada õpetajaid, olen ma täiesti kindel, et meie otsus on olnud ainuõige,” ütles Viktor Rauam Põhjarannikule.”

5. detsembril toimunud toetusavalduse kohta on tal öelda järgmist:

“Rauami sõnul ei saa rääkida sellest, et kogukond oleks vastu. “Millisest kogukonnast me sel juhul räägime? Vallamaja ees nägime sinna aetud lapsi ja Reformierakonna poliitikuid. Mulle on helistanud ka need, kes on olnud rahul. Aga nad ei tule sinna selle pärast plaksutama,” ütles ta. 

Selle väite kohta võin öelda seda, et ma olin ka kohal ning ma ei toeta mitte ühtegi erakonda. Viimastel valimistel olin oma nimega väljas ning ütlesin ausalt, et annan hääle iseenda poolt, sest seda jama mida poliitikud volikogus teevad, mina oma häälega küll ei toeta. Tänase seisuga on aga asi teistmoodi, kuna koalitsioon ei teinud midagi muud kui üliägeda valimisreklaami Heidi Uustalule ning ma olen kindel, et ma ei ole ainukene kes kahe aasta pärast oma hääle talle annab. Samuti seisan ma selle eest, et kahe aasta pärast oleksid kõik need nimed üleval, kes tänaste otsuste taga olid, kes nii ebaõiglaselt, kiirustades ja vastu rahva tahet on otsuseid teinud.

Kuna Heidi Uustalu on pöördunud kohtusse ning mina ei kahtle hetkegi, et kohtust tuleb ka võit, kuid nüüd on probleemiks vallavalitsus, kes ei ole oma otsustes mitte ainult lühinägelik vaid täiesti pime. Seetõttu oleks vaja vallavalitsus välja vahetada inimestega, kes oskavad ka rahva esindajatena käituda ning tegutsevad valla hüvanguks mitte lammutamise nimel.

Nagu ma ütlesin, et tegemist on poliitiliste otsustega ning mina valmistun juba kahe aasta pärast toimuvateks valimisteks, siis minu kui vallakodaniku ja lapsevanema nägemus on edastatud vallavolikogu liikmetele nende seisukoha saamiseks. Iga inimene peab teadma, kas tema esindaja ikka esindab volikogus tema arvamust või mitte. Kõik vastused lisan saabumise järjekorras selle artikli alla. Kui 30 päeva jooksul pole vastust saabunud, siis antud saadikud toon eraldi välja.
Erandi teen Heidi Uustalule, kelle seisukoht on teada kuna ta on pöördunud kohtusse, kuid võimaluse enda seisukoha avaldamiseks annan ma talle teistega võrdselt.

Uljam Teuli
Kiviõli I Keskkoolis käiva nelja lapse isa

Sissekanne on edastatud digitaalselt allkirjastatud järelpärinuguna viitega veebilehele https://teuli.net/?p=6855 “Kumb Uljam on uljam?” järgnevatele isikulele mille andmed on võetud Lüganuse valla kodulehelt http://www.lyganuse.ee/vallavolikogu ning Lüganuse Vallavalitsusele kirja registreerimiseks aadressile valitsus@lyganuse.ee.

Vallavolikogu esimees Dmitri Dmitrijev    dmitri.dmitrijev@volikogu.lyganuse.ee

Volikogu aseesimees Enno Vinni     enno.vinni@volikogu.lyganuse.ee

Volikogu liikmed: 

  Valeri Dmitrijev      valeri.dmitrijev@volikogu.lyganuse.ee

  Andrea Eiche      andrea.eiche@volikogu.lyganuse.ee

  Inna Kalamäe      inna.kalamae@volikogu.lyganuse.ee 

  Viktor Kaurson      viktor.kaurson@volikogu.lyganuse.ee

  Jevgeni Korniltsev      jevgeni.korniltsev@volikogu.lyganuse.ee

  Aleksandr Kozlov      aleksandr.kozlov@volikogu.lyganuse.ee  

  Mehis Kreisman      mehis.kreisman@volikogu.lyganuse.ee   

  Tiit Kuusmik        tiit.kuusmik@volikogu.lyganuse.ee 

  Eldur Lainjärv      eldur.lainjarv@volikogu.lyganuse.ee 

  Vladislav Lazarevitš      vladislav.lazarevits@volikogu.lyganuse.ee

  Risto Lindeberg      risto.lindeberg@volikogu.lyganuse.ee 

  Irina Minina      irina.minina@volikogu.lyganuse.ee

  Juho Põld      juho.pold@mail.ee

  Naima Soppe     naima.soppe@volikogu.lyganuse.ee

  Arno Strauch     arno.strauch@volikogu.lyganuse.ee   

  Heidi Uustalu      heidi.uustalu@volikogu.lyganuse.ee

  Marja-Liisa Veiser     marja-liisa.veiser@volikogu.lyganuse.ee 

Seisukoha küsimine 07.12.2019


Tere!


Olen Lüganuse valla kodanik ning nelja lapse isa kes käivad oma haridusteed Kiviõli I Keskkoolis. Olen alates 2008. aastast käinud oma lastega koolis kaasas ning võtnud aktiivselt osa koolielust, kajastades sündmuseid Klassilehe nime all. Ei kuulu ühtegi erakonda ega ei ole ka kunagi kuulnud kuna minu amet välistab poliitilise kuuluvuse. Nii nagu ka tööl, otsin ka eraelus õiglust ja korda ning praegune olukord Lüganuse vallas on mulle vastuvõetamatu.
Minu seisukohad Kiviõli I Keskkooli direktori Heidi Uustalu vallandamise kohta lapsevanemana on avalikult leitavad internetileheküljelt aadressil „https://teuli.net/?p=6855“ pealkirjaga „Kumb Uljam on uljam?“
Soovin saada Teie kui volikogu saadiku arvamust, kas vallavalitsus toimis Teie arvates õigesti ning kui ei, siis Teie arvates peaks vallavanemana jätkama Viktor Rauam?
Teie vastus või ka vastamata jätmine saab avalikult kajastatud ning on valijatele kättesaadav eelnevalt viidatud veebiaadressil, et nad saaksid olla kindlad, et te esindate just tema huve volikogus.


Ette tänades
Uljam Teuli

9 Replies to “Kumb Uljam on uljam ehk isa ja poja ühistegevus.”

 1. Esimene vastus saabus volikogu liikmelt Naima Soppe:

  Tere!

  Olen lõpetanud Kiviõli I Keskkooli, samuti minu abikaasa ja kaks poega. Praegu õpivad seal meie kaks lapselast.
  Kiviõli I Keskkool on meie armas kodukool, mille üle oleme alati uhkust tundnud.

  Minu seisukoht on, et inimestes võiks olla vähem vihkamist ja kättemaksuhimu, rohkem mõistmist ja läbirääkimisi.
  Olen kindel, et läbirääkimiste teel oleksid arusaamatused ja probleemid jäänud olemata. Kindlasti oli Lüganuse Vallavalitsuse otsus
  rutakas ja tagajärgedele mõtlemata ning valel ajal.

  Inimesed, kes selliseid otsusi teevad, ei peaks olema vallavalitsuses.
  Soovin, et Heidi Uustalu ennistataks tööle ja jõulukuul saabuks jõulurahu.

  Lugupidamisega

  Naima Soppe
  Lüganuse Vallavolikogu liige

 2. Saabus vastus Risto Lindebergit:

  Tere, sain kätte Teie saadetud pöördumise seoses Heidi Uustalu vallandamisega. Kindlasti olen ma täiesti nõus, et direktor tuleb tööle ennistada ja praegune vallavalitsus ees otsas Rauamiga peab tagasi astuma.

 3. Arvamus

  Olen sügavalt löödud Lüganuse vallavalitsuse otsusest, tagandada Heidi Uustalu Kiviõli I keskkooli direktori kohalt. Olen seda meelt, et tuleb võtta kõik võimalikud ja võimatud abinõud tarvitusele, et olukord endiseks pöörata. Jõudu meile kõigile.

  Mehis Kreisman

 4. Tere.

  Et mitte pikalt kerida aega tagasi, millest võiks kirjutada palju, annan oma täieliku toetuse Heidi Uustalu jätkamisele Kiviõli I Keskkooli direktorina.
  Olen Kiviõli omavalitsuses olnud tegev nii otseselt kui vastavalt asjaoludele vähemotseselt kolmkümmend aastat (eelmise üheskonna korra ajast lisandub veel kümmekond), seega Heidi Uustalu tegemisi
  näinud, hinnanud ja seda ajakulgu arvestades, positiivselt. Kahju, et tänase hinnangu andjad oma tegemistes nii madalale on langenud, ilmutades oma selgrootust ja seda eelkõige vaimsust ja mõistuslikkust arvestades.

  Lugupidamisega,
  Tiit kuusmik

 5. Tere!

  Minu arvamus on, et Lüganuse Vallavalitsus toimis valesti, õigemini tegutsesid nad neile antud käsu alusel.
  Poliitilise vastutuse peaksid võtma ka käsu andjad, mitte ainult vallavanem Viktor Rauam.
  Laste ja haridusega mängida ei tohi!

  Lugupidamisega

  Eldur Lainjärv
  Lüganuse Vallavolikogu liige

 6. Tänan Teid pöördumise eest! Järgnevalt jagan Teiega oma isiklikku arvamust.
  Lapsi ei oleks pidanud piketile viima mitte mingil juhul. Minu jaoks on lubamatu lastega manipuleerimine.
  Vallvalitsuse tagasiastumine on antud juhul nende eetika küsimus, kuid nagu Te kindlasti teate: poliitikas ei ole eetikat. Olles esmakordselt valitud vallavolikokku, on mul tekkinud mulje, et volikogu liikmed on unustanud, et peavad töötama valijate heaks ja täitma oma lubadusi. Koalitsiooni ja opositsiooni vahel käib vahendeid valimata võitlus võimu nimel, kus antud juhul koalitsioon näitab oma jõudu koolidirektori peal.
  05.12.2019 Lüganuse vallavalitsuse pressiteates, kus loetleti tõendeid poliitilise neutraalsuse puudumisest KIK-s, toodi välja valimisdebati korraldamine koolis 04.10.2017. Sellesele debatile oli kutsutud ja debatist võtsid osa: Aarne Piirimägi, Mehis Kreisman, Heidi Uustalu, Risto Lindeberg, Andrea Eiche, Enno Vinni, Viktor Rauam, Marja-Liisa Veiser, Dmitri Dmitrijev. Miks süüdistatakse poliitilise neutraalsuse puudumises ainult Heidi Uustalu? Koalitsioonil on praegu vallavolikogus ainult ühe häälega enamus. Aga munitsipaalse allasutuse (Kiviõli I Keskkool) töötajat võib alati survestada.

  Lugupidamisega,
  Jevgeni Korniltsev
  Lüganuse vallavolikogu liige

 7. Olen kogu oma teadliku elu elanud Kiviõlis, praeguses Lüganuse vallas (jättes kõrvale õpinguaastad ülikoolis). Kohaliku kogukonna patrioodina teeb mind väga ärevaks eelmisel nädalal tehtud Lüganuse Vallavalitsuse otsus vabastada ametist Kiviõli I Keskkooli direktor Heidi Uustalu. Mulle jääb täiesti arusaamatuks, nagu ka paljudele teistele, kuidas saab vallavalitsus teha otsuseid, tuginedes väärale informatsioonile ja juba iganenud alustele. Kas tõesti on klapid peas ja müts silmini?
  Olen KIK-i vilistlane, meie pere kolm last õpib hetkel selles koolis, neljas kooliteed ootamas. Kiviõli I Keskkool on kool, mida soovitan kõigile!
  Aastaid tagasi, kui sai hakata aktiivselt kaasalööma piirkonna tegemistes, oli siis ja on ka nüüd üheks suurimaks eesmärgiks teha kõik selleks, et meil siin oleks hea elada. Panustada sellesse, et noored tuleks pärast õpinguid väljaspool ning maailma avastamist tagasi kodukohta. Et meie KODU oleks atraktiivne ka sõpradele ja külalistele nii Eestist kui ka piiri tagant.
  Kahjuks lõi vallavalitsus oma eelmise nädala otsusega väga suure haava nii kogukonda ja kui piirkonda tervikuna, mille ravimine ei pruugi väga lihtne olla.
  Kurb on ka see, et kogu selle nö. nõiajahi algataja poolt ei ole ühtegi sõnavõttu ja kommentaari, samuti vaikib volikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees. Kas ei oleks aeg peidust välja tulla?!
  Lõpetuseks: Vallavanem, kes ei tea, kes on KOGUKOND ja seda, et kool on kogukonna SÜDA, ei ole kellegi vallavanem!
  Siinkohal on ainult üks ja õige tee: vallavalitsusel eesotsas vallavanemaga vabandada direktori ees ja ennistada ta tööle, samuti vabandada õpetajate, õpilaste ja lastevanemate ees ning peale seda tagasi astuda võttes kaasa ka valla haridusnõuniku!

  Risto Lindeberg

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.