Kumb Uljam on uljam ehk isa ja poja ühistegevus.

Madis Uljam Teuli 05.12.2019 Lüganuse vallamaja ees Kiviõli I Keskkooli lipuga
foto: Uljam Teuli

04. detsembril kell 13:14 sain oma lapselt sõnumi :“Diret üritatakse vallandada”
Esialgu ma ei võtnud seda informatsiooni väga tõsiselt, kuni 14:09 ilmus Stuudiumisse mis on kooli ametlik infokanal laste ja lastevanematega klassijuhataja teade:

Tere, head lapsevanemad!
Pean kahjuks teatama, et koolis on murettekitav ja ärev aeg.
Homme on valla volikogus kooli direktori Heidi Uustalu mahahääletamine. Ilmselt see läheb läbi, sest volikogu poliitiline jõud on seda otsust toetav. Räägitakse, et uueks koolijuhiks tahetakse kinnitada Maidla direktor Meelike Abroi. Seoses kõige sellega kutsus õpilasomavalitsus õpilasi, õpetajaid kell 8.00-ks vallavalitsuse ette protesti avaldama. Meie oleme direktori tööga väga rahul, alles ta tunnistati vabariigi parimaks koolijuhiks.
Palun, kel võimalik, kes soovib Heidi Uustalule toetust avaldada, tulge homme koos lapsega, koos perega selle otsuse vastuseisu näitama.
Kui te ei saa ise tulla, siis kirjutage mulle siia, kes lastest võib minuga homme kaasa tulla sellele toetusüritusele. Praegu on väga oluline kogukonna toetus, kogukonna ühtsus ja jõud.
Õppetöö algab homme kell 9.00 või 10.00.
Palun kirjutage, avaldage arvamust siin!

Lugupidamisega
õpetaja /nimi kustutatud/

Siis oli olukord hoopis teine.

Kell 14:52 kirjutas õpetaja kirja mis oli mõeldud kõikidele kooli lastevanematele:

Lp Kiviõli I Keskkooli õpilaste vanemad!

Oleme otsustanud avaldada toetust meie kooli direktor Heidi Uustalule ning koguneme homme hommikul kell 8 Lüganuse vallavalitsuse ette.
Kui Te pole nõus, et Teie laps meeleavaldusel osaleb, andke sellest teada oma lapse klassijuhatajale ja laps saab jääda kooli. Õppetöö algab 2. või 3. tunnist.
Kõik lapsevanemad, kel soov toetust avaldada ja võimalus meeleavaldusel osaleda, on samuti oodatud.
Toetusallkirjade kogumist alustame juhul, kui vallavalitsuse istungil otsustatakse meie kooli direktor ametist kõrvaldada.

Ma olen oma teadetes nii täpne sellepärast, et lapsevanemate teavitamise ja otsuse vastuvõtmise vahele jäi 20 tundi.
Kell 16:26 avaldas Rauno Põld Stuudiumis ajakirjaniku Gerli Romanoviši loal täisversiooni artiklist: “Reforminoorte koosolek võib maksta koolijuhile töö

See oli esimene teade selle kohta, milles koolidirektorit Heidi Uustalu süüdistatakse. Vallandamisotsuseni oli jäänud vähem kui 18 tundi.

Rikkumist ei olnud arutanud hoolekogu ega vallavalitsus, lapsevanemaid keegi ei teavitanud. Kogu tegevus käis põranda all. Vallavanem Viktor Rauam poleks tõenäoliselt julgenud isegi välja tulla oma otsust teatavaks tegema kui poleks olnud ERRi ajakirjanikku kes teda juhendas ja julgustas oma ametiülesandeid täitma ning rahvaga suhtlema. Muidugi hea loo saamise nimel, aga ikkagi – miks valida vallavanemaks inimene, kes ei ole aru saanud, et tema on seal juht ainult sellepärast, et asju paremaks muuta, mitte halvemaks teha?! Lapsi mõnitades asus ta vallamajast välja ning väitis, et õues kaks tundi tuule käes seistes +3 kraadise temperatuuriga oli lastel ikka parem kui koolitunnis olla:

Lüganuse Vallavalitsuse pressiteade reg nr 14-1/2557

Vähem tähelepanuväärne ei ole ka mitte see, et kaks päeva varem saadeti vallavalitsuse poolt õiguskantslerile kiri seisukoha saamiseks, kus oli ka lause:
“Käesolevaga palume Teie hinnangut kujunenud olukorrale. Kas ja milliseid seaduseid on koolijuhi poolt eiratud?”

Vastust sellele kirjale ära ei oodatud vaid tehti otsus ning kirjutati valmis pressiteade, kuigi vallavalitsus tunnistab ise oma kirjas, et ta ei tea mille vastu koolijuht on eksinud.

Avalikus dokumendiregistris on leitav ka Heidi Uustalu seletuskiri ning sotsiaalmeedias on leitav Getter-Sandra Lipu selgitus toimunud ürituse kohta.

05.12.2019 toimus Kiviõli I Keskkoolis lastevanemate koosolek, kuhu olid kutsustud ka vallavalitsuse liikmed: Inno Naur, Viktor Rauam, Svetlana Kuzmina, Julia Kiskonen, Aare Priimägi ning kaebuse esitanud volikogu liige Enno Vinni, kellest julges kohale tulla ainult Inno Naur. Videot koosolekust võib näha siit.

Kinnitati üheselt, et tegemist ei ole poliitiliselt ajendatud otsusega vaid viiati korduvatele rikkumistele (mis on ka pressiteates ära toodud). Kuna meil on tegemist õigusriigiga, siis on karistused aeguvad ning väärteo aegumise tähtajaks on seatud kaks aastat. Nii et kui tegemist on väärteoga, siis peaks olema tuua näiteid mis on vähem kui kahe aasta tagused. Väidetavalt on olemas ka rohkem kui ühe lapsevanema avaldus selle kohta, et teda häiris antud üritus. Pean kahjuks tõdema, et kaks kuni kolm häält ei kaalu kuidagi üles seda mis on praeguse otsuse vastu.

Vallavalitsuse hilisemad selgitused on ka täiesti arusaamatud:
TV3 Seitsmestele uudistele 06.12.2019 ütles haridusnõunik Aare Priimägi:

“See on vallavalitsuse otsus. Niipalju kui mina tean, seda tagasi ei võeta. See tähendab, et selle protsessiga minnakse lõpuni. Ja ma ütlen veelkord, et Heidi Uustalu kui koolijuht on üks, Heidi Uustalu kui poliitik ja sealjuures koolijuht, on hoopis midagi muud ja kogu see laste peal välja elatav olukord on tegemist ikka sellega, et poliitika segunes koolieluga. Et koolijuht ei suutnud neid hoida nii lahus nagu peaks. Kahjuks.

Veerand õpetajatest lubas lahkuda:

” Kui nad nüüd tõesti peaksid lahkuma, siis noh kõigepealt on muidugi võimalus, kokku leppida ma loodan, et nad siiski õppeaasta lõpuni on, see annab natukene aega juurde. Teine on see, et meil on ju veel kaks suhteliselt normaalse suurusega kooli, kus on ka õpetajad. Võibolla annab midagi asendada, aga ma olen päris veendunud et kui õpetajad hakkavad minema ja võibolla ka mõned lapsed vahetavad kooli, siis see kuluuriline potsensiaal mis seal oli, see kaob ära.”

Valla haridusnõunik isegi ei muretse selle pärast, kuidas saaks õpetajaid koolis hoida vaid otsib neile juba praegu asendust. Kas tahate öelda, et ma ei peaks muretsema sellise avalduse pärast ning arvama, et valla haridusnõunik teeb oma tööd hästi? Minu arvates ei oska ta oma tööd üldse teha!

7. detsembri Põhjarannikus väidab Viktor Rauam, et oleks pidanud Heidi Uustalu juba ammu vallandama:

“See olukord annab signaali, et seda oleks pidanud tegema ammu. Ühe inimese ülemvõim on viinud selleni, mis toimub. Kui temal on õigus ja vabadus keerata asja nii, nagu ta tahab, kui tal on võimalus kaasata lapsi ja lastevanemaid, hirmutada õpetajaid, olen ma täiesti kindel, et meie otsus on olnud ainuõige,” ütles Viktor Rauam Põhjarannikule.”

5. detsembril toimunud toetusavalduse kohta on tal öelda järgmist:

“Rauami sõnul ei saa rääkida sellest, et kogukond oleks vastu. “Millisest kogukonnast me sel juhul räägime? Vallamaja ees nägime sinna aetud lapsi ja Reformierakonna poliitikuid. Mulle on helistanud ka need, kes on olnud rahul. Aga nad ei tule sinna selle pärast plaksutama,” ütles ta. 

Selle väite kohta võin öelda seda, et ma olin ka kohal ning ma ei toeta mitte ühtegi erakonda. Viimastel valimistel olin oma nimega väljas ning ütlesin ausalt, et annan hääle iseenda poolt, sest seda jama mida poliitikud volikogus teevad, mina oma häälega küll ei toeta. Tänase seisuga on aga asi teistmoodi, kuna koalitsioon ei teinud midagi muud kui üliägeda valimisreklaami Heidi Uustalule ning ma olen kindel, et ma ei ole ainukene kes kahe aasta pärast oma hääle talle annab. Samuti seisan ma selle eest, et kahe aasta pärast oleksid kõik need nimed üleval, kes tänaste otsuste taga olid, kes nii ebaõiglaselt, kiirustades ja vastu rahva tahet on otsuseid teinud.

Kuna Heidi Uustalu on pöördunud kohtusse ning mina ei kahtle hetkegi, et kohtust tuleb ka võit, kuid nüüd on probleemiks vallavalitsus, kes ei ole oma otsustes mitte ainult lühinägelik vaid täiesti pime. Seetõttu oleks vaja vallavalitsus välja vahetada inimestega, kes oskavad ka rahva esindajatena käituda ning tegutsevad valla hüvanguks mitte lammutamise nimel.

Nagu ma ütlesin, et tegemist on poliitiliste otsustega ning mina valmistun juba kahe aasta pärast toimuvateks valimisteks, siis minu kui vallakodaniku ja lapsevanema nägemus on edastatud vallavolikogu liikmetele nende seisukoha saamiseks. Iga inimene peab teadma, kas tema esindaja ikka esindab volikogus tema arvamust või mitte. Kõik vastused lisan saabumise järjekorras selle artikli alla. Kui 30 päeva jooksul pole vastust saabunud, siis antud saadikud toon eraldi välja.
Erandi teen Heidi Uustalule, kelle seisukoht on teada kuna ta on pöördunud kohtusse, kuid võimaluse enda seisukoha avaldamiseks annan ma talle teistega võrdselt.

Uljam Teuli
Kiviõli I Keskkoolis käiva nelja lapse isa

Sissekanne on edastatud digitaalselt allkirjastatud järelpärinuguna viitega veebilehele https://teuli.net/?p=6855 “Kumb Uljam on uljam?” järgnevatele isikulele mille andmed on võetud Lüganuse valla kodulehelt http://www.lyganuse.ee/vallavolikogu ning Lüganuse Vallavalitsusele kirja registreerimiseks aadressile valitsus@lyganuse.ee.

Vallavolikogu esimees Dmitri Dmitrijev    dmitri.dmitrijev@volikogu.lyganuse.ee

Volikogu aseesimees Enno Vinni     enno.vinni@volikogu.lyganuse.ee

Volikogu liikmed: 

  Valeri Dmitrijev      valeri.dmitrijev@volikogu.lyganuse.ee

  Andrea Eiche      andrea.eiche@volikogu.lyganuse.ee

  Inna Kalamäe      inna.kalamae@volikogu.lyganuse.ee 

  Viktor Kaurson      viktor.kaurson@volikogu.lyganuse.ee

  Jevgeni Korniltsev      jevgeni.korniltsev@volikogu.lyganuse.ee

  Aleksandr Kozlov      aleksandr.kozlov@volikogu.lyganuse.ee  

  Mehis Kreisman      mehis.kreisman@volikogu.lyganuse.ee   

  Tiit Kuusmik        tiit.kuusmik@volikogu.lyganuse.ee 

  Eldur Lainjärv      eldur.lainjarv@volikogu.lyganuse.ee 

  Vladislav Lazarevitš      vladislav.lazarevits@volikogu.lyganuse.ee

  Risto Lindeberg      risto.lindeberg@volikogu.lyganuse.ee 

  Irina Minina      irina.minina@volikogu.lyganuse.ee

  Juho Põld      juho.pold@mail.ee

  Naima Soppe     naima.soppe@volikogu.lyganuse.ee

  Arno Strauch     arno.strauch@volikogu.lyganuse.ee   

  Heidi Uustalu      heidi.uustalu@volikogu.lyganuse.ee

  Marja-Liisa Veiser     marja-liisa.veiser@volikogu.lyganuse.ee 

Seisukoha küsimine 07.12.2019


Tere!


Olen Lüganuse valla kodanik ning nelja lapse isa kes käivad oma haridusteed Kiviõli I Keskkoolis. Olen alates 2008. aastast käinud oma lastega koolis kaasas ning võtnud aktiivselt osa koolielust, kajastades sündmuseid Klassilehe nime all. Ei kuulu ühtegi erakonda ega ei ole ka kunagi kuulnud kuna minu amet välistab poliitilise kuuluvuse. Nii nagu ka tööl, otsin ka eraelus õiglust ja korda ning praegune olukord Lüganuse vallas on mulle vastuvõetamatu.
Minu seisukohad Kiviõli I Keskkooli direktori Heidi Uustalu vallandamise kohta lapsevanemana on avalikult leitavad internetileheküljelt aadressil „https://teuli.net/?p=6855“ pealkirjaga „Kumb Uljam on uljam?“
Soovin saada Teie kui volikogu saadiku arvamust, kas vallavalitsus toimis Teie arvates õigesti ning kui ei, siis Teie arvates peaks vallavanemana jätkama Viktor Rauam?
Teie vastus või ka vastamata jätmine saab avalikult kajastatud ning on valijatele kättesaadav eelnevalt viidatud veebiaadressil, et nad saaksid olla kindlad, et te esindate just tema huve volikogus.


Ette tänades
Uljam Teuli

Ärkamise aeg!

KIK-i sõber 2019

Viis aastat on suhteliselt pikk aeg ning viis aastat pole keegi minust sisuliselt midagi kuulnud. Miks? Sellepärast et ma olen olnud olukorraga rahul. Tundub, et praegused võimulolijad ei ole rahul sellega, et keegi Uljam Teuli on saanud rahulikult oma elu elada.
Kõik need lapsevanemad kes räägivad, et lapsi ei tohi poliitikasse kaasata ning oma veendumuste eest seista, elavad unenäos, kus neil ei ole tulnud midagi taluda.
2015. aasta 7. jaanuaril, kohe pärast koolivaheaja lõppu, toimusid Maidla Koolis kehalise kasvatuse tunnid õues, kui riiklik ilmateenistus näitas õues tuulekülma -20 kraadi. Kooli direktor Meelike Abroi vilistas selle peale, kui ma lapsevanemana sellele tähelepanu juhtisin https://teuli.net/?p=7699
Sai pöördutud igale poole – politseisse, tervisekaitsesse, kohalikku omavalitsusse, Haridusministeeriumisse ning sellel ajal sattusid minu lapsed koolis tagakiusamise ohvriteks…
Tänane Lüganuse valla vallavanem oli ka siis Lüganuse valla vallavanem Viktor Rauam, kes vastas mulle 22. aprillil (!!!) et viivad koolis läbi teenistusliku järelvalve. Järelvalve tulemusi mulle kunagi ei saadetud, kuid arvestades seda, et Maidla Kooli direktor kui ka kehalise kasvatuse õpetaja teevad rõõmsalt oma tööd edasi, siis võib oletada, et kõik oli hästi.
Kogu selle sündmuse lahendamiseks kulus mitu kuud ning nüüd ütleb Viktor Rauam nädal pärast Enno Vinni kaebust tsiteerides Põhjaranniku 4. detsembri artikklit:

Küsimusele, kas koolijuhi karistamine võib tähendadatema ametist vabastamist, vastas vallavanem, et ta ei välista midagi, kuid pole valmis enne otsuse tegemist sellel teemal spekuleerima. Vallavalitsus saatis materjali hinnangu saamiseks ka õiguskantslerile. Karistuse määramiseks seda otsust ootama ei hakata.

Õiguskantslerile saadetud kirjas küsib Viktor Rauam:

“Käesolevaga palume Teie hinnangut kujunenud olukorrale. Kas ja milliseid seadusi on koolijuhi poolt eiratud?”

Vallavanem isegi ei tea, kas direktor on millegi vastu eksinud, kuid otsus tuleb ära teha. Ma saan aru, et nende otsustajate poolehoid on Maidla Koolile, kust on õpetajad põgenenud nagu katku eest, õpilased tulevad vasakult ja paremalt, kõnnivad sellest koolist mööda, sõidavad bussidega, et jõuda Kiviõli I Keskkooli ning vaatamata sellele, hoitakse Meelike Abroi kindlalt oma kohal, sest tema on tunduvalt parem poliitik kui Heidi Uustalu. Umbes samasugune nagu Enno Vinni, kes vahetab erakondasid selleks, et ikka pildis püsida, aga veendumused õigest ja valest puuduvad.

Mina olen aga homme hommikul kaameraga Lüganuse Vallavalitsuse ees ning teen seda mida oskan kõige paremini – jäädvustan tänast, et see oleks meeles ka homme!

Uljam Teuli
KIK-i sõber 2019

Euroscola kevad 2020

Euroscola – kevad 2020 TULEMUSED

Selgusid Euroopa Parlamendi noorteprogrammi Euroscola 2020 I semestri võitjad!

Sellesügisese videokonkursi teemaks oli “Mida teha plastpakendiga?”. Videod laekusid kokku 15 koolilt, mille seast valis Euroopa Parlamendi Eesti büroo välja 11 parimat kooli, mille noored saavad nüüd sõita Euroscola päevale Strasbourgi. Konkursi võitjateks osutusid järgmiste koolide esindajad (tähestikulises järjestuses):

 Avinurme Gümnaasium

 Ehte Humanitaargümnaasium

 Kiviõli 1. Keskkool

 Maardu Gümnaasium

 Nõo Reaalgümnaasium

 Paide Gümnaasium

 Parksepa Keskkool

 Tallinna Õismäe Vene Lütseum

 Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

 Tartu Kutsehariduskeskus

 Väike-Maarja Gümnaasium

Valiku tegemisel lähtuti sellest, kuivõrd oli esitatud töö teemale vastav, kas klipp näitas keskkonnasäästlikke (taas)kasutusvõimalusi ning millisel viisil sisaldas video üleskutset vähendada plasttoodete kasutust.

Palju õnne konkursi võitjatele ja suur tänu kõikidele osalejatele! Teie tööd olid suurepärased ning loodame et osalete ka meie järgmistel Euroscola mängudel – järgmine mäng toimub juba 2020. aasta varakevadel! 

Ülevaadet võiduvideotest saab näha Euroopa Parlamendi Eesti büroo Youtube’i kanalil.

Võtame reisi võitnud koolidega peatselt ühendust, et kokku leppida Strasbourgi sõidu täpne aeg ja selgitada reisitingimusi.

Euroscola programm on mõeldud gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste õpilastele vanuses 16-19 aastat. Euroscola päeva käigus saavad umbes 500 erinevatest Euroopa riikidest pärit õpilast “mängida” läbi ühe päeva Euroopa Parlamendi istungitesaalis. Loe täpsemalt programmi kohta siit.


Euroopa Parlamendi Büroo Eestis
EPtallinn@europarl.europa.eu
+372 630 6965

Haljastuse hooldus Lüganuse vallas.

Lüganuse valla asula piirkondades on tee äärtes tehtud umbrohutõrjet kasutades mürke. Pikalt on näha mürgitatud ala Graniidi bussipeatuse juures nagu näha järgneval pildil.

Graniidi tänav 28. mai 2019

Umbrohutõrjeks on mürki kasutatud ka Maidla küla asula piirkonnas, kus mürgitatud on enam kui 3 meetri kõrguse viida alune ala. Iga lpool kõrval vohab rohi rahulikult edasi. Kas tõesti oli oht, et see muru piirab viida nähtavust?

Maidla 28.05.2019

Kõige arulagedam näide on Kiviõli linnas, kus on peetud vajalikuks mürgitada ca 10 meetri kõrguse laternaposti alune. Mismoodi on võimalik üldse selgitada selle posti ümbruse mürgitamist?

Kiviõli linn 28.05.2019

Tuues kõiki eelpool pildistatuid näiteid aluseks, soovin ma teada:

  1. Kes kasutab asula sisestel aladel haljasalade hoolduseks mürkaineid?
  2. Milliseid mürkaineid kasutatakse ning kui suures koguses. Samuti soovin teada nende kõrvalmõjusid ning kui suurt ohtu kujutab mürgi kasutamine nendele aedadele mis asuvad mürgitatud alade vahetusläheduses?
  3. Kas samasugust tõrjet on plaanis kasutada ka tulevikus ning miks ei kasutata alternatiivseid vahendeid nt niitmist?

Arvestades piirkonna niigi suurt saastatust, ei ole kindlasti ükski inimene, kes vähegi oma tervisest hoolib, huvitatud sellest lahendusest. Seda enam, et antud lahendust kasutatakse asula sisestel aladel kus on palju inimesi liikumas. Mürgitatud ala näeb igal juhul palju koledam välja, kui seal oleks kasvamas hein.

Uljam Teuli